Nyhetsarkiv:

Visar inlägg från (år): 2011

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

SIFI-Nytt nr 5-2011

SIFI-Nytt nr 5 har tema Bistånd. Läs mer

Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har idag lämnat synpunkter på ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar; KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter” till Landsbygdsdepartementet. Läs mer

Våra ledamöter, årets hedersdoktorer, föreläser på SLU

Skogliga hedersdoktorer föreläser I morgon, fredag 7 oktober 2011, föreläser de skogliga hedersdoktorerna, tillika ledamöterna i KSLA, Maria Norrfalk och Karl-Gustaf Löfgren, vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Föreläsningarna sänds också på webben. Det hela startar kl 9.00, våra skogliga hedersdoktorer … Läs mer

Freja nr 7 2011

Minnesord över Kjell Lundquist, bokprojekt om alléernas roll i landskapet, ANH:s nämnd, några historiska nyhetsbrev, Historiedagarna… Läs mer

Positivt tänkande

När mänsklighetens rovdrift började ställas mot jordens beräknade resurser för 20 år sedan, sade någon att det skulle behövas minst 10 jordklot för att klara planetens befolkning. Idag är en vanlig siffra från alarmisterna 3 jordklot – utan någon medföljande … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 3 2011

Årets höstnummer av KSLA Nytt & Noterat, nr 3-2011! Läs mer

Thomas Rosswall ordförande i MCEE:s exekutivkommitté

Mistra och Kungl. Vetenskapsakademien har inrättat ett oberoende råd, Mistra Council for Environmental Evaluation (MCEE), för utvärdering av miljöforskning. Rådet kommer att ledas av Sif Johansson. Akademiledamoten Thomas Rosswall har utsetts till ordförande i rådets exekutivkommitté. Han var tidigare Executive … Läs mer

Synpunkter på Miljömålsremiss 2011

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademienhar lämnat sina synpunkter på Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” och Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund”.

Läs mer

Freja nr 6 2011

Jordbrukspolitiskt seminarium. Jordbruk och trädgårdsodling i städer och deras närhet. Ny etnobotanisk litteratur. Förbättringen av den statistiska beskrivningen av svenskt jordbruks utveckling. Skolväsendets skolor, något om skogsskolor och trädgårds- och lantbruksskolor. ANH:s nämnd.

Den mångkulturella måltiden

Maten och måltiden har stor social och kulturell betydelse för människor över hela världen. Måltiden kan också knyta oss samman över dessa gränser. Därför är det bra att veta lite om varandras kultur, religion och matvanor. Med denna skrift vill … Läs mer

Sida 3 av 912345...Sista »