Boksamtal Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel

Boksamtal

Boksamtal Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel Mer information
Mer information

Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel

I sommar utkommer Matti Leinos bok Spannmål. Svenska lantsorter. Dessa lokalt odlade och anpassade växter utgjorde basen i produktionen från jordbrukets begynnelse fram till slutet av 1800-talet. Lantsorter uppstod när jordbrukaren sådde, skördade och bevarade en del av skörden till nästa års sådd.

Den historiska betydelsen av spannmål kan knappast överskattas. När jordbruket uppstod för mer än 10 000 år sedan var det genom odling av de olika sädesslagen. Fram till våra dagar har spannmål varit avgörande för kultur, handel, arbete och livsmedelsförsörjning liksom för användningen av naturresurser och förändringar i landskapet.

Perspektiven liksom källorna i boken är flera – historiska texter, genetiska analyser, studier av existerande och historiskt växtmaterial samt etnologiskt insamlade vittnesmål. Matti Leino sätter svenska historiska sädesslag i fokus och beskriver hur odlingsmaterialet av vete, råg, korn och havre har utvecklats parallellt med odlingens teknik och ekonomi.

Har lantsorterna någon framtid? Kan variationen i lantsorterna bevaras så kan spannmålen utvecklas och möta framtidens krav på kvalitet, klimatanpassning och odlingssäkerhet?

Om dessa och flera frågor samtalar Matti Leino (agronom och docent i genetik) tillsammans med Roland von Bothmer (fil dr, professor i växternas genetik) och Martin Ragnar (forskare och författare, bl.a. till boken Grisens historia. Så mycket mer än fläsk) i ett samtal i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek tisdagen den 5 september.

Anmälan senast fredag 1 september.

För mer information och program se PDF-inbjudan.

 

Till inbjudan