Ekosystemens tjänster och gentjänster

Startar
30 maj, 2017 13:00
Slutar
30 maj, 2017 16:30
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Ekosystemens tjänster och gentjänster – möjligheter och hinder för hållbara avvägningar

Endast för särskilt inbjudna.

Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster. Traditionellt tillmäter vi virkesproduktion ett ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller många andra ekosystemtjänster som t.ex. klimatreglering, rekreation och renbete. Men vilket värde kan dessa tillmätas? Diskussionen förs oftast i termer av att virkesproduktionen måste minska för att ge utrymme åt andra ekosystemtjänster. Men är det alltid så, eller går det att kombinera olika ekosystemtjänster? Går det att förändra brukandet så att fler ekosystemtjänster gynnas och därmed också fler näringar? Vilka samordningsvinster och synergieffekter finns det med ett förändrat brukande?

KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder in till en workshop för att diskutera dessa frågor. Workshopen inleds med tre korta presentationer av olika verksamheter som baseras på skogens ekosystemtjänster som sedan används som utgångspunkter i gruppdiskussioner.

Mer information och program: ovanstående PDF-inbjudan.

 

 

iCal Import + Google Calendar