Vad blir följden av EU-domstolens beslut om gensaxen?

Startar
15 maj, 2019 13:00
Slutar
15 maj, 2019 17:00
Kategori
Arrangör
KSLA i samarbete med Sveriges Utsädesförening och Gentekniknämnden
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Vad blir följden av EU-domstolens beslut om gensaxen?

Hösten 2018 beslöt EU-domstolen att användning av riktad mutagenes, t.ex. gensaxen, i växtförädlingen skulle likställas med genteknologi och alltså regleras på samma sätt. Man befarar nu att kostnaden för att få tillstånd till odling inom EU skulle bli lika hög som för GMO-sorter. När dessutom beslutsprocessen är svår att förutse så kan det bli så att denna teknik inte kommer till nytta för Europas bönder. Samtidigt har Crispr-tekniken fått stort genomslag i andra länder. Forskning och växtförädling hade stora förhoppningar på ett positivt beslut men så blev det inte. Under hösten och vintern har det därför tagits olika initiativ för att få till stånd en ändrad inställning på EU-nivån.

Det är nu dags att diskutera konsekvenserna av beslutet i EU-domstolen för forskning, växtförädling och odling i Europa. Finns det någon öppning för utnyttjande av Crispr-tekniken i EU? Hur resonerar företagen? Vad säger den ansvariga myndigheten?

KSLA, Gentekniknämnden och Sveriges Utsädesförening bjuder in till ett halvdagsseminarium onsdagen den 15 maj kl 13–17 på KSLA.

Program kommer att presenteras senare. Beroende av vilka föredragshållare som engageras kan seminariet komma att hållas på engelska

 

 

iCal Import + Google Calendar