Protein, protein och mera protein

Seminarium

Protein, protein och mera protein Mer information

Protein, protein och mera protein
– ett näringsämne på gott och ont

#protein

Detta seminarium sänds som en föreläsningsserie i Kunskapskanalen fredag 3 april från kl 16:45. Föreläsningsserien (men inte de ingående intervjuerna) blir några dagar senare tillgänglig för lång tid framåt på www.urplay.se.

Protein som näringsämne har blivit starkt uppmärksammat de senaste åren.

I västvärlden äter vi ofta mer än tillräckligt med protein. Köttkonsumtionen ökar, särskilt bland yngre och medelålders. Äldre och sjuka, däremot, är riskgrupper för otillräckligt proteinintag. Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) och Livsmedelsverket har nyligen ökat det rekommenderade intaget av protein till äldre.

I utvecklingsländerna kan delar av befolkningen lida brist på protein. Mot bakgrund av befolkningstillväxten och klimatförändringen görs stora ansträngningar att utveckla nya eller nygamla fullvärdiga proteinkällor, växtbaserade, insekter, alger, etc.

En annan stark trend är att industrin utvecklar livsmedel med högt proteininnehåll eller berikar vanliga livsmedel, t.ex. mjölk eller bröd, med extra protein och tar rejält betalat för dem. Målgrupper, förutom bodybuilders, är de som tränar eller de som vill hålla sig mätta längre, ofta som ett sätt att hålla vikten eller gå ner i vikt.

Mot bakgrund av detta behöver vi ställa oss flera kritiska frågor:

Hur påverkas världens totala tillgång på protein av västvärldens överkonsumtion?

Vilka hälsorisker finns det med hög proteinkonsumtion?

Varför behöver äldre mer protein?

Vad är sanning och vad är myt rörande proteinprodukter, träning och viktminskning?

Vilka skillnader finns det i proteinkvalitet beroende på ursprung (mjölk, kött, bönor, insekter, etc.).

För mer information och program, se ovanstående pdf-inbjudan