Regelverket kring växtförädlingen

Seminarium

Regelverket kring växtförädlingen

Växtförädlingen var fram till dess att konventionen om växtförädlarrätt, UPOV, trädde i kraft på 1960-talet i princip oreglerad. Därefter har regelverket som omgärdar växtförädlingen blivit allt snårigare och mer komplicerat. Till detta hör tillämpningen av patenträttigheter på växtområdet, GMO-lagstiftningen och ett antal internationella konventioner som alla påverkar förutsättningarna för att bedriva växtförädling på olika sätt.

KSLA och Sveriges Utsädesförening, SUF, bjuder nu in till ett kort seminarium för att diskutera några aktuella frågeställningar. Ett syfte är att tydliggöra de praktiska konsekvenserna för växtförädlingen, vilket också ska ses mot bakgrund av den satsning som nu görs på en förstärkning av svensk växtförädling med etablering av ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU.

Efter seminariet bjuds på lättare förtäring och möjlighet till fortsatt diskussion.