Små partiklar och mat – möjligheter och risker

Seminarium

Små partiklar och mat – möjligheter och risker Mer information
Mer information

Små partiklar och mat – möjligheter och risker

Seminarium om nanoteknologi och mat

Se konferensen på film här!

Nanotekniken och nanovetenskapen handlar om att studera och modifiera materien på atomnivå. Genom att modifiera en miljondels millimeter stora partiklar kan man designa material och applikationer med speciella egenskaper som till exempel starkare och lättare material eller livsmedelsstrukturer som ökar näringsämnens tillgänglighet i kroppen.

Många miljarder kronor satsas globalt på forskning och utveckling av nanoteknik inom områden som informationsteknik, elektronik och materialteknik, men även för kemiska och biologiska tillämpningar. Teknologin ger stora möjligheter men också en del risker, kända och okända.

Nanomaterial finns i dag i konsumentprodukter som kosmetika, bilvård, kläder och sportutrustning men också i livsmedelsrelaterade produkter.

Vad kan vi vänta oss av nanoteknologin inom livsmedelsområdet? Kan vi få smartare och mer lättömda förpackningar, nyttigare livsmedel och billigare och mer miljövänlig växthusodling? Möjligheter finns, men hur är det med riskerna? Och finns efterfrågan från konsumenterna eller är det bara ”teknikrusiga” forskare och industri som driver på?

Seminariet genomförs på svenska och delvis på engelska.

Program

Moderator: Louise Ungerth 

13.00
Välkommen
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA

13.10
Nanoteknologi – ett ”litet” forskningsområde eller en ”stor” industriell möjlighet?
Lars Montelius, professor, The Nanometer Structure Consortium, Lund University

13.45
Nano – foods and packaging – what’s up and in the pipeline
Beate Kettlitz, director, Food Policy Science and R&D, Food Drink Europe, Brussels

14.30
Kaffe

15.00
Nano – stora risker med små partiklar?
Bengt Fadeel, professor, Karolinska institutet, Stockholm
Lilianne Abramsson Zetterberg/Kettil Svensson, toxikologer, Livsmedelsverket

15.40
Nanoteknologi – behövs fler regler?
Maria Wallén, toxikolog, Kemikalieinspektionen

16.00
Nanoteknologi och livsmedel – möjligheter och risker
Diskussion

16.45
Avslutning

 


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to sustain balance between human and planetary health.

What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: För ledamöter. Dagen är avsedd att välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap på ett avspänt sätt.

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: För ledamöter. Dagen är avsedd att välkomna de nya svenska ledamöterna…

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för kompetensförsörjning bjuder in till slutseminarium.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…