Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Seminarium

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion Mer information

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Det pratas mycket om mervärden i svensk livsmedelsproduktion, men vad menar vi egentligen med detta uttryck? Under en eftermiddag kommer olika typer av värdebyggande egenskaper i den svenska maten att belysas och bedömas.

Inledningsvis diskuterar vi definitioner av begreppet mervärde för att sedan fördjupa beskrivningen beträffande hälsa, miljö, djurvälfärd, konsumentaspekter, livsmedelsexport och innovation/forskning.

Företrädare för de olika avnämargrupperna redovisar vilka mervärden de ser som mest värdefulla i den svenska livsmedelsproduktionen. Även handelsaspekter och konkurrensmässiga fördelar med fysisk och etisk livsmedelskvalitet kommer att diskuteras. KSLA bjuder in till ett värdeladdat seminarium.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.