Vårexkursion Roslagen

Startar
11 maj, 2017 07:30
Slutar
11 maj, 2017 18:15
Kategori
,
Arrangör
KSLA
Plats
Roslagen

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Roslagen – landskap och lantbruk i ständig förändring

Norrtälje kommun utgör en tredjedel av landytan i Stockholms län. Jord och skog har alltid varit viktiga resurser för befolkningens överlevnad och bygdens utveckling, men nu är lantbruket klämt mellan den expanderande storstaden, fritidsboende och den urbana synen på det traditionella småskaliga familjejordbruket.

Mjölkkor ersätts av hästar, betesmarker växer igen, heltidslantbruk ersätts av kombinationsföretag, som hittar nya intäkter. Många av frågorna tas upp i den regionala livsmedelsstrategin som tagits fram. Vilka möjligheter finns det och vilka är hoten?

Vi bjuder in till en mångfacetterad rundtur strax norr om huvudstaden med besök i nyckelbiotoper i skogen, i Sveriges tionde största livsmedelsbutik och med diskussioner om lokal produktion och förädling av livsmedel med länsstyrelse och lantbrukare.

Exkursionen kombineras med maj månads akademisammankomst.

För mer information och program, se PDF-inbjudan

iCal Import + Google Calendar