Kalendervy


Föregående månad
Nästa månad
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
1
2
3
4
5
6
Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna
7
8
9
Carl Jularbo, Sverige i oskuldens tid
10
11
12
Skogen 2080
13
14
Utländsk arbetskraft i skogsvården

Vart är vi på väg?
15
Future Food Systems
16
17
18
19
Forskning om äganderätten och de gröna näringarna
20
Tore Wretman-dagen
21
22
23
24
25
Successful Forest Research in Cooperation between Finland and Sweden – Tandem Forest Values, what have we learned?
26
Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?
27
Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket
28
Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord
29
After the Food Systems Summit (FSS) – the way forward

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster
30
31
Föregående månad Nästa månad