Aktiviteter

Jul 201722

Enaforsholmskursen 2017

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland från 22 till 29 juli 2016. Anmälan senast 25 juni. Läs mer

Börjar 22 juli, 2017
Slutar 29 juli, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5600/8900 kr

Jun 201726

Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Diskussion om rapporten ”Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests” från European Academies’ Science Advisory Council (EASAC). Rapporten ska ge inspel till EU:s och flera länders policydiskussion om skogens roll och även bidra till IPCC:s arbete med långsiktiga LULUC-strategier. Läs mer

Börjar 26 juni, 2017 13:00
Slutar 26 juni, 2017 16:00

Jun 201717

Vingslag över Haga – Promenad i nya Haga

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 17 juni, 2017 15:00
Slutar 17 juni, 2017 17:00
Plats Koppartälten
Adress Solna, 16970 Google kartor

Jun 201710

Vingslag över Haga – På andra sidan Brunnsviken

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 10 juni, 2017 15:00
Slutar 10 juni, 2017 17:00
Plats Kungl. Akademien för de fria konsterna
Adress Fredsgatan 12, Stockholm, 111 52 Google kartor

Jun 20171

Kan förluster av naturvärden kompenseras?

Detta seminariet vill belysa möjligheter och risker med en ökad användning av ekologisk kompensation, hur ekologisk kompensation kan användas som verktyg för att uppfylla de nationella miljömålen och hur vi kan skapa en enklare och mer förutsägbar process vid tillämpningen av kompensationsåtgärder. Läs mer

Börjar 1 juni, 2017 10:00
Slutar 1 juni, 2017 15:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
Kostnad 0 kr

Maj 201730

Ekosystemens tjänster och gentjänster

Skogen tillhandahåller många andra ekosystemtjänster vid sidan om virkesproduktion, som klimatreglering, rekreation, renbete mm. Vilket värde har de? Måste virkesproduktionen minska för att ge utrymme åt andra ekosystemtjänster eller går de att kombinera? KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder in till en workshop för att diskutera dessa och flera andra frågor om skogens ekosystemtjänster. Läs mer

Börjar 30 maj, 2017 13:00
Slutar 30 maj, 2017 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Maj 201711

Vårexkursion Roslagen

Jord, skog och handel i Roslagen. Regional livsmedelsstrategi och handelns egna varumärken, nyckelbiotoper, lokal produktion och förädling. En mångfacetterad rundtur strax norr om huvudstaden. Läs mer

Börjar 11 maj, 2017 07:30
Slutar 11 maj, 2017 18:15
Plats Roslagen

Maj 20176

Vingslag över Haga – Arkadien sett från Bergshamra

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 6 maj, 2017 15:00
Slutar 6 maj, 2017 17:00
Plats Kungl. Akademien för de fria konsterna
Adress Fredsgatan 12, Stockholm, 111 52 Google kartor

Maj 20173

Landskapsforum 2017 Landskapsperspektiv i fysisk planering

Målet med fysisk planering är hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om hur mark och vattenområden bör användas. Här vill vi dela kunskap och erfarenheter, lyfta intressanta exempel och bygga broar mellan olika aktörer. Läs mer

Börjar 3 maj, 2017
Slutar 4 maj, 2017
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1500 kr, studenter 600 kr

Apr 201729

Vingslag över Haga – Promenad i gamla Haga

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 29 april, 2017 15:00
Slutar 29 april, 2017 17:00
Plats Haga södra grindar
Adress Stockholm, 16961 Google kartor
iCal Import