Aktiviteter

feb 201914

Skogen brinner! Igen!

2014 och 2018 års skogsbränder sätter fokus på hur vårt samhälle och skogsbruket hanterar extrema händelser i våra skogar. Vad krävs för att klara denna typ av krissituationer i framtiden och hur kan vi arbeta förebyggande?
Här får vi tillfälle att diskutera historia, nutid och framtid utifrån bl a den kommande skogsbrandsutredningen.
Läs mer

Börjar 14 februari, 2019 15:30
Slutar 14 februari, 2019 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

feb 201911

Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Politik och politiker influeras på många sätt. Hur kan vi minska påverkan av falska nyheter, faktaresistens och förutfattade meningar i samhällsdebatten om de gröna näringarna? Hur kan fakta, forskning och värderingar paras till en hållbar politik och mer kunskapsbaserade beslut? Ett dialogseminarium med en stunds efterföljande mingel. Läs mer

Börjar 11 februari, 2019 14:00
Slutar 11 februari, 2019 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

feb 20196

Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland

I ett unikt SLU-projekt är forskare på väg att förvandla fältkrassing till en produktiv oljegröda. Fältkrassing går att odla mycket långt norrut, den minskar näringsläckage och binder in kol i marken. Oljan lämpar sig för tillverkning av HVO-diesel och när den utvunnits finns en proteinrik rest kvar som högvärdigt djurfoder.
Här presenteras projektet. Läs mer

Börjar 6 februari, 2019 09:00
Slutar 6 februari, 2019 12:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

jan 201928

2019 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle

Senaste uppdatering/Latest update: 31 Jan 11:45. Akademiens 207:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster, mingel och bankett. The … Läs mer

Börjar 28 januari, 2019 19:00
Slutar 28 januari, 2019 23:55
Plats Stockholms Stadshus
Adress Ragnar Östbergs Plan, Stockholm, Sverige, 112 20 Google kartor

jan 201928

Högtidssammankomst/Comm. meeting 2019

Akademiens 207:e högtidssammankomst, för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 207th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests. Läs mer

Börjar 28 januari, 2019 17:15
Slutar 28 januari, 2019 23:55
Plats Stockholms Stadshus
Adress Ragnar Östbergs Plan, Stockholm, Sverige, 112 20 Google kartor

jan 201927

International Outlook – Introduction of new international fellows 2019

International Outlook – Introduction of new international fellows 2019 Our Academy includes foreign fellows in all parts of the world, … Läs mer

Börjar 27 januari, 2019 15:00
Slutar 27 januari, 2019 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

jan 201924

Utmaningar för framtidens viltförvaltning

Vilka problem och möjligheter kommer den svenska viltförvaltningen att stå inför om 10 år? För att belysa denna fråga har KSLA:s nya Viltförvaltingskommitté bjudit in initierade personer med djupa kunskaper om samhälle, förvaltning, politik och vilt till en framtidsspaning. Läs mer

Börjar 24 januari, 2019 09:30
Slutar 24 januari, 2019 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Dec 201813

Akademisammankomst: En samtida titt på dåtid och framtid

Endast för akademiens ledamöter. Årets sista sammankomst ägnas som brukligt är åt reflexion över det gångna året och framåtblickande inför det kommande året. Vad har vi lärt oss, vad blev extra bra och vad kan göras bättre? Läs mer

Börjar 13 december, 2018 15:30
Slutar 13 december, 2018 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Dec 20185

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Sveriges markanvändning utomlands ökar genom vår livsmedelsimport, parallellt med att svensk åkermark tas ur produktion och växer igen eller bebyggs. Möjligheten till ekonomisk utveckling i landsbygderna försämras och därmed påverkas även möjligheten att bibehålla en levande landsbygd. När klimatutsläppen måste minska samtidigt som den inhemska livsmedelsproduktionen måste öka ställs frågorna om hur jordbrukets framtida markanvändning ska se ut på sin spets. Läs mer

Börjar 5 december, 2018 10:00
Slutar 5 december, 2018 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 kr

Dec 20185

Småorten och landsbygdens utveckling

Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Läs mer

Börjar 5 december, 2018 09:00
Slutar 5 december, 2018 15:40
Plats Rikssalen
Adress Uppsala Slott, Uppsala, 752 37 Google kartor
iCal Import