Aktiviteter

Nov 201815

Integrerad eller segregerad naturvård

Bevaras biologisk mångfald bäst genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller är det mer kostnadseffektivt med reservat, separerade från produktionslandskapen? Här belyser vi hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Läs mer

Börjar 15 november, 2018 10:00
Slutar 15 november, 2018 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 kr

Nov 201813

Digitaliseringen och framtidens dagligvaruhandel

Digitaliseringen och e-handeln har potential att helt förändra hur vi konsumenter handlar mat, vilken mat vi handlar och hur den levereras. Men vad vet vi egentligen om hur det kommer att påverka oss som konsumenter? Läs mer

Börjar 13 november, 2018 17:00
Slutar 13 november, 2018 19:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 20188

Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?

Rödlistan ingår i underlaget till skogens politiskt satta miljömål och används ofta som ”tillhygge mot hyggen” i skogsdebatten. Att stora arealer skog av olika skäl undantas från traditionellt skogsbruk leder till allt fler äldre träd och mer urskogslika miljöer samtidigt som andelen gran växer i produktionsskogen. Det påverkar säkerligen rödlistan – som idag innehåller ca 2 000 skogsarter – men hur? Blir den kortare, längre eller bara annorlunda? Vi berör i sammanhanget också den större frågan huruvida dagens skogsbruk är hållbart. Läs mer

Börjar 8 november, 2018 15:30
Slutar 8 november, 2018 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 20187

Ungdomsutskottets alumniträff

Ungdomsutskottets alumniträff har tema ”Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling”. Talare är akademiledamoten Jakob Lundberg från We Effect och Hilda Runsten, t.f. enhetschef för energiföretagande och miljö samt hållbarhetsexpert på LRF. Mentorskapsprogrammets adepter och mentorer och övriga alumner från KSLA:s ungdomsverksamhet är hjärtligt välkomna, liksom även andra KSLA-ledamöter. Läs mer

Börjar 7 november, 2018 17:00
Slutar 7 november, 2018 19:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 150 kr

Nov 20186

Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld

För särskilt inbjudna. Kunskaps- och kompetensförsörjningen till näring, akademi och myndigheter fortsätter vara kritiska frågor för skogssektorns konkurrenskraft. Målet med dagen är att hitta en modell för hur en kontinuerlig dialog om detta mellan SLU och näringen kan se ut, en modell som ger mervärde för såväl akademin som näringen. Läs mer

Börjar 6 november, 2018 10:00
Slutar 6 november, 2018 15:00
Plats SLU Umeå
Adress Skogsmarksgränd, Umeå, 90736 Google kartor

Nov 20186

Vad är vilt – vad är tamt?

Om avlivning av djur i hägn och huruvida djur inom hägn ska räknas som vilda eller tama. Bestämmelserna berör flera myndigheter och är inte samstämmiga. Vilka regler har företräde när krockar uppstår? Även konsumentperspektivet tas upp. Läs mer

Börjar 6 november, 2018 10:00
Slutar 6 november, 2018 15:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201826

Caseutmaning 2018: How Tall Is A Pine

KSLA:s caseutmaning 2018 handlar om att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen om skogens olika nyttor för kommande generationer. Till denna tävling söks nu deltagare. Du som är i slutet av en utbildning, nyutbildad eller ung arbetande, skicka in en intresseanmälan senast fredag 21 september. Läs mer

Börjar 26 oktober, 2018 09:30
Slutar 28 oktober, 2018 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201818

Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

Stiftelsen Rättsfonden arrangerar ett komparativt seminarium om grundlagsskyddet för äganderätten i Norden. Seminariet inleder ett nordiskt forskningssamarbete som rör grundlagsskyddet för äganderätten i Norden. Läs mer

Börjar 18 oktober, 2018 12:00
Slutar 18 oktober, 2018 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201817

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt?

Vår tids globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterade IPBES fem rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Här tar vi upp vad IPBES-rapporterna betyder för Europa och det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige. Läs mer

Börjar 17 oktober, 2018 08:00
Slutar 17 oktober, 2018 17:00
Plats Naturhistoriska riksmuseet
Adress Frescativägen 40, Stockholm, Sverige Google kartor

Okt 201815

Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet

Vattnet är en gemensam resurs, ett gemensamt ansvar och avgörande för landsbygders och städers utveckling. Ibland uppstår målkonflikter kring vatten. För att hantera dem behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande samverkan. Vid detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar i bruket och förvaltningen av vårt livsviktiga vatten. Läs mer

Börjar 15 oktober, 2018 10:00
Slutar 16 oktober, 2018 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1500 kr, 600 kr student
iCal Import