Aktiviteter

Okt 201718

Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

Detta seminarium informerar om FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) och om dess arbete i Sverige, med avsikt att öka det svenska engagemanget.
Resultat från de första IPBES-rapporterna och arbetet med det Nordiska kustzonsprojektet. Diskussion om hur vetenskapliga resultat kan tas om hand av beslutsfattare på olika nivåer i samhället.
För alla som arbetar med frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom forskning och förvaltning, intresseorganisationer och näringsliv. Läs mer

Börjar 18 oktober, 2017 09:00
Slutar 18 oktober, 2017 17:00
Plats Naturhistoriska riksmuseet
Adress Frescativägen 40, Stockholm, Sverige Google kartor

Okt 201717

Lantbrukets roll i Agenda 2030 – med fokus på de afrikanska länderna

Akademien fortsätter en lång tradition av internationellt arbete när det nya Utskottet för Internationella frågor nu börjar arbeta med Agenda 2030-frågor, varav de flesta är kopplade till ekosystemtjänster. Som ett konkret avstamp bjuder vi in experter och beslutsfattare till ett rundabordssamtal med fokus Afrika, för att diskutera de areella näringarnas roll i Agenda 2030 och hur KSLA kan bidra.

Läs mer

Börjar 17 oktober, 2017 13:00
Slutar 17 oktober, 2017 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201712

Behovet av forskning om den svenska skogen i ett förändrat klimat

Global uppvärmning är ett problem som i allt högre grad påverkar samhällets alla sektorer, även skogsbruket. Vegetationsperioden och nederbördsregimerna kommer att ändras. Nya skogsträdsarter kan bli möjliga att odla på sikt och kanske komma att ersätta dagens trädslagsval. Nya skadegörare kan uppträda osv. Webbsänds.
Här kommer vi att försöka identifiera några särskilt viktiga kunskapsluckor och områden som har hög angelägenhet för fortsatt forskning inom skogsbruket.
Läs mer

Börjar 12 oktober, 2017 15:30
Slutar 12 oktober, 2017 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 20175

Matens nya vägar till staden

Många vill ha bättre kontakt med matens ursprung och intresset för lokalt producerad mat och lokala marknader ökar, liksom e-handel med lokal mat. Är dessa mattrender bara för vissa, med särskilda önskemål, tid och råd? Eller är det en signal om en större förändring? Vi upp exempel från Berlin och svenska storstäder, från odlingar i förort till lokalt producerad mjölk.

Läs mer

Börjar 5 oktober, 2017 09:30
Slutar 5 oktober, 2017 15:45
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 20173

Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

Arrangeras av SNF Swedish Nutrition Foundation i samarbete med Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) och Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap. Läs mer

Börjar 3 oktober, 2017 10:00
Slutar 3 oktober, 2017 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1500–3800 kr + moms

Sep 201730

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 30 september, 2017
Slutar 1 oktober, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 201729

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Ett seminarium tillsammans med Skogsstyrelsen om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper, som syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige. Läs mer

Börjar 29 september, 2017 10:00
Slutar 29 september, 2017 15:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Sep 201728

Möt BAHP på Bokmässan

BAHP (akademiens Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt) deltar i årets Bokmässa i Göteborg. I likhet med förra året delar vi … Läs mer

Börjar 28 september, 2017
Slutar 1 oktober, 2017

Sep 201720

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 20 september, 2017
Slutar 21 september, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 201714

Hur vi skaffar oss kunskap om miljön, naturen och dess förändring

Intresset har ökat för alternativa sätt att ta fram kunskap om och beskriva landskapet, som ett komplement till empiriska resultat. Det kan tyda på värderingsförändringar i forskning och samhälle. Numera efterfrågas humanistiska eller konstnärliga metoder för att utveckla kunskap i klimatfrågan. Under dagens sammankomst diskuterar vi hur olika typer av kunskap om miljö och landskap tas fram, värderas, och påverkar beslutsfattandet. Läs mer

Börjar 14 september, 2017 15:30
Slutar 14 september, 2017 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import