Aktiviteter

Feb 201812

Skogsindustriell déjà vu

Nytänkande, strukturförändringar och strategiska beslut förr och idag. Ett samtal om professor Sven-Erik Sjöstrands Rethinking corporate governance. Läs mer

Börjar 12 februari, 2018 18:00
Slutar 12 februari, 2018 20:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Feb 20188

Gäss, hjortar och jordbruk – vad gör vi med viltskadorna för miljardbelopp?

Viltet gör stora skador på jordbruket varje år. 2015 orsakade bara vildsvin skador för över 1 miljard kr och 2017 beräknas viltskadepåverkan bli ännu större. Här ger vi en bild av nuläget och försöker se lösningar på problemen med utgångspunkt i en helhetssyn på viltets effekter på jord- och skogsbruk.

Läs mer

Börjar 8 februari, 2018 15:30
Slutar 8 februari, 2018 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Feb 20187

Rundabordssamtal om äganderätt

Endast för särskilt inbjudna. Rundabordsseminarium om äganderätt Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) har nyligen, på initiativ från ett antal av … Läs mer

Börjar 7 februari, 2018 12:30
Slutar 7 februari, 2018 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Feb 20187

Farsoter i Sverige

Vad i människans historiska markanvändning, djurhållning och agrara leverne har bidragit till sjukdomsspridning, mellan djur och från djur till människa? Vilka lärdomar finns att dra från historien och de källor som finns om gamla utbrott av pest, mjältbrand och boskapspest? Hur är förutsättningarna för liknande sjukdomsutbrott och smittspridningsförlopp idag? Detta är seminariets huvudsakliga frågor. Fokus ligger på svenska förhållanden och erfarenheter, men utblickar görs också mot andra länder och världsdelar. Läs mer

Börjar 7 februari, 2018 09:30
Slutar 7 februari, 2018 15:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 250

Feb 20185

Skogens alla uppgifter

Endast för särskilt inbjudna. Skogens alla uppgifter Den svenska skogen har många värden. Den ger till exempel råvara för konsumtion, … Läs mer

Börjar 5 februari, 2018 12:30
Slutar 5 februari, 2018 15:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Jan 201828

2018 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle

Bilder från högtidssammankomsten , före och efter det formella mötet.
Pictures from the Commemorative assembly, before and after the formal meeting. Läs mer

Börjar 28 januari, 2018 19:15
Slutar 28 januari, 2018 23:55
Plats Stockholms Stadshus
Adress Ragnar Östbergs Plan, Stockholm, Sverige, 112 20 Google kartor

Jan 201828

Högtidssammankomst/Comm. meeting 2018

Akademiens 206:e högtidssammankomst – program, foton och tal. The Academy’s 206th Commemorative Meeting – programme, pictures and speeches. Läs mer

Börjar 28 januari, 2018 17:15
Slutar 28 januari, 2018 19:15
Plats Stockholms Stadshus
Adress Ragnar Östbergs Plan, Stockholm, Sverige, 112 20 Google kartor

Jan 201827

International Outlook – Introduction of new international fellows 2018

International Outlook – Introduction of new international fellows 2018 Our Academy includes foreign fellows in all parts of the world, some … Läs mer

Börjar 27 januari, 2018 15:00
Slutar 27 januari, 2018 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Dec 201714

Om man vägrar se bakåt…

Decembersammankomsten ägnas åt såväl reflexion som framåtblickande. De avgående avdelningsordförandena berättar om sina lärdomar och tillträdande delger oss sina tankar inför de kommande åren. Vi får en diskussion i plenum om strategiskt viktiga frågor för akademien i framtiden. Läs mer

Börjar 14 december, 2017 15:30
Slutar 14 december, 2017 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Dec 201714

Möjligheter och gränser för vår tillvaro – INSTÄLLT!

Borgströmseminariet är tyvärr inställt p g a sjukdom. Läs mer

Börjar 14 december, 2017 13:00
Slutar 14 december, 2017 15:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import