Aktiviteter

Dec 20178

Skogens alla uppgifter

Syftet med detta möte är att kartlägga hur olika myndigheter beskriver den svenska skogen för att få en samlad nulägesbeskrivning av nationell och internationell rapportering. Kort sagt – vad, var och hur rapporterar vi? Med tanke på skogens bidrag till bioekonomin diskuterar vi också begränsningar i brukandet, definitioner och skillnader i redovisning hos olika myndigheter. Läs mer

Börjar 8 december, 2017 10:00
Slutar 8 december, 2017 15:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Dec 20171

Global Urban Sustainability and Justice

Prof Dagmar Haase held the 2016 Wallenberg professorship. This Wallenberg seminar will discuss research on urban sustainability and green infrastructure, pressures on urban land and threats to ecosystems, as well as greening and blueing of cities. We will emphasize justice and global aspects, urban health and well-being, incl heat stress, water supply and aspects of migration and resource exploitation. Läs mer

Börjar 1 december, 2017 09:00
Slutar 1 december, 2017 15:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Nov 201729

Växtodling med sikte på nästa växtföljd – historik och framtidsutsikter

Här fokuserar vi på möjligheterna att bedriva lönsam och hållbar produktion och belyser praktiska, lantbruksnära erfarenheter. Svensk växtodling har biologiska och tekniska förutsättningar att vara en av grundpelarna i strävan att förverkliga en globalt hållbar växtproduktion. Växtodling bidrar till att bygga in kol och mull i markekosystemet. Därför är det viktigt att bedriva sin växtodling med sikte på nästa växtföljd. Läs mer

Börjar 29 november, 2017 09:30
Slutar 29 november, 2017 15:00
Plats SLU, Alnarp
Adress Sundsvägen 5, ALNARP, 230 53

Nov 201723

Future Forests boklansering och seminarium

Future Forests boklansering kl 10.00–11.30: Forest Governance and Management Across Time Klimat förändringen utmanar vår idé om hållbart skogsbruk. Beslut … Läs mer

Börjar 23 november, 2017 10:00
Slutar 23 november, 2017 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201721

Viltförvaltningen – dags för gemensamt ansvar

KSLA bjuder tillsammans med Jägareförbundet och det samlade skogsbruket in till ett seminarium för att diskutera hur skogsbrukets och Svenska jägareförbundets överenskommelse rörande klövviltförvaltningen ska få genomslag. Frågor som kommer att diskuteras är bl.a. vilka kriterier och vilken kunskap behövs för att en överenskommelse ska fungera. Hur kan parterna få det att fungera bättre såväl regionalt som lokalt? Läs mer

Börjar 21 november, 2017 10:00
Slutar 21 november, 2017 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
Kostnad 250 kr

Nov 201720

Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan

Ett seminarium om hur vi kan öka matkvoten och minska svinnet. Här diskuterar vi hur en cirkulär bioekonomi kan göra svinn till sidoströmmar och skapa mervärden i hela kedjan – och vi visar några goda exempel. Läs mer

Börjar 20 november, 2017 13:30
Slutar 20 november, 2017 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201716

Växtodling i ett förändrat klimat

Vad kan och vad bör vi odla i framtidens Sverige med tanke på de pågående klimatförändringarna? Klarar växtförädlingen att anpassa grödor till snabba väderväxlingar under vinterhalvåret? Svensk livsmedelsproduktion ska öka och bli mer konkurrenskraftig enligt vår livsmedelsstrategi. Hur omsätter vi det i praktiken i dag och framöver? Förutom att diskutera detta gör vi nedslag hos odlare och företagare som ser möjligheter inom bl a odling av baljväxter och frukt. Läs mer

Börjar 16 november, 2017 09:30
Slutar 16 november, 2017 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 201714

Vi Konsumenter: Mindre men bättre kött

Livsmedelsstrategin ger ingen vägledning kring vilket kött som ska väljas från hållbarhetssynpunkt. Andelen svenskt kött har ökat i dagligvaruhandeln men hur ser konkurrenssituationen egentligen ut kring svenskt respektive importerat kött idag och på sikt?
Detta och mer vill Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, och Djurskyddet Sverige diskutera vid detta seminarium. Läs mer

Börjar 14 november, 2017 17:00
Slutar 14 november, 2017 19:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201710

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

Upplevelsevärdet av en skog kan vara lika stort som virkesvärdet, men idag får den enskilda skogsägaren intäkter bara för virkesproduktion. Om skogsägarna såg lönsamhet i anpassat brukande och upplevelsevärdena kom även dem till del, skulle kanske skogen i större utsträckning skötas på ett sätt som tillgodoser andra intressen än virkesproduktionen. Hur affärsmodeller för skogliga upplevelsevärden kan utvecklas, och om sådana är önskvärda, är fokus för detta samtal. Läs mer

Börjar 10 november, 2017 10:00
Slutar 10 november, 2017 14:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 20179

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Den svenska beredskapen för störningar av olika slag har monterats ner på senare tid. Vi har inga direkta mål för vår självförsörjning, utan vi förlitar oss till stor del på import. Vi har inte heller några beredskapslager. Dagens överläggningsämne ger en överblick över vår krisberedskap med fokus på planeringen för säker tillgång på livsmedel. Läs mer

Börjar 9 november, 2017 15:30
Slutar 9 november, 2017 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import