Aktiviteter

Okt 201811

Skalans betydelse

Ett jordbruks skala står ofta i relation till avkastning per ytenhet, biologiska stödfunktioner, riskminimering och arbetsproduktivitet. Hur dessa olika faktorer balanseras spelar roll för lönsamheten men också för framtidens lantbruk och på lång sikt den globala matförsörjningen. Vi diskuterar jordbrukets skala utifrån såväl historiskt som biologiskt perspektiv och i ljuset av erfarenheter från både storskaligt bolagsdrivet jordbruk i Ryssland och småskaligt jordbruk i Sverige. Läs mer

Börjar 11 oktober, 2018 15:30
Slutar 11 oktober, 2018 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Sep 201826

Mårten Sjöbeck – grundare av den svenska markhistorien

Seminarium för särskilt inbjudna om den geniale vetenskapsmannen, stilisten och fotografen Mårten Sjöbeck. I vilken utsträckning beaktas Sjöbecks teser om markhistorien i naturvårdsarbetet? Har han en given plats också i dagens och framtidens landskapsdebatt? Läs mer

Börjar 26 september, 2018 13:00
Slutar 26 september, 2018 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Sep 201820

Ripjakt på Enaforsholm

Vi genomför ripjakt med stående fågelhund vid sju tillfällen hösten 2018. Läs mer

Börjar 20 september, 2018 00:00
Slutar 20 september, 2018 23:59
Kostnad 5400

Sep 201816

Ripjakt på Enaforsholm

Vi genomför ripjakt med stående fågelhund vid sju tillfällen hösten 2018. Läs mer

Börjar 16 september, 2018 00:00
Slutar 16 september, 2018 23:59
Kostnad 5400

Sep 201813

Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna. Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin Sommarens torka sätter stort fokus på livsmedelskedjan i alla … Läs mer

Börjar 13 september, 2018 15:30
Slutar 13 september, 2018 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Sep 20184

Med fokus på skogen

Exkursion för akademiledamöter och särskilt inbjudna: donationsgården Barksätter utanför Katrineholm Läs mer

Börjar 4 september, 2018 09:00
Slutar 4 september, 2018 12:30
Plats Barksätters egendom
Adress Katrineholm, 641 91 Google kartor

Sep 20182

Ripjakt på Enaforsholm

Vi genomför ripjakt med stående fågelhund vid sju tillfällen hösten 2018. Läs mer

Börjar 2 september, 2018 00:00
Slutar 2 september, 2018 23:59
Kostnad 5400 (10650)

Aug 201830

Ripjakt på Enaforsholm

Vi genomför ripjakt med stående fågelhund vid sju tillfällen hösten 2018. Läs mer

Börjar 30 augusti, 2018 00:00
Slutar 30 augusti, 2018 23:59
Kostnad 5400

Aug 201826

Bertebos Conference 2018

The focus of the Bertebos conference in August 2018 is the area of sustainable food systems, especially the concepts of ecological intensification of agricultural production and food self sufficiency. This is the research focus of Professor Kenneth G. Cassman, the winner of the Bertebos prize in 2017. Läs mer

Börjar 26 augusti, 2018
Slutar 28 augusti, 2018
Plats Falkenberg Strandbad
Telefon +46 (0)346 71 49 09
Adress Havsbadsallén 2A, Falkenberg, 311 42 Google kartor
Kostnad See below

Aug 201826

Ripjakt på Enaforsholm

Vi genomför ripjakt med stående fågelhund vid sju tillfällen hösten 2018. Läs mer

Börjar 26 augusti, 2018 00:00
Slutar 26 augusti, 2018 23:59
Kostnad 5400
iCal Import