Aktiviteter

Apr 201817

Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som arbetar med djur. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. Här tar vi upp hur vi bäst tillvaratar potentialen i svensk djurproduktion, vilka anpassningsåtgärder som behövs och hur vi effektuerar de handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som arbetas fram. Läs mer

Börjar 17 april, 2018 09:30
Slutar 17 april, 2018 15:40
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
Kostnad 250 kr

Apr 201812

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverknings-möjligheterna?

EU:s LULUCF-förordning innehåller bokföringsregler för EU-ländernas åtagande beträffande skogens samlade upptag och utsläpp av CO2 och betraktas positivt från svensk sida. Men vad kommer den att innebära för Sverige? Är det början till slutet för en självständig svensk skogspolitik? Läs mer

Börjar 12 april, 2018 15:30
Slutar 12 april, 2018 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 201810

Vad får vi till mat imorgon?

Det pågår många processer och aktiviteter kopplade till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet i Sverige. Alla syftar till en i alla avseenden hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion – en blomstrande bransch som erbjuder attraktiva, hälsosamma produkter för hemmamarknad och export. Men med så många aktörer finns ett stort behov av helhetsöverblick. Detta seminarium avser att möta detta behov och ge inspiration och inspel till de pågående processerna. Läs mer

Börjar 10 april, 2018 13:00
Slutar 10 april, 2018 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 20184

Åkerbär – Europas godaste bär

Åkerbäret: svårt att hitta, svårt att plocka, svårt att rensa, svårt att lagra – men med en vidunderlig smak! Martin Ragnars bok Åkerbär – Europas godaste bär kom ut förra året. Här berättar han om åkerbäret och samtalar med akademiledamöterna Paulina Rytkönen och Håkan Tunón. Läs mer

Börjar 4 april, 2018 18:30
Slutar 4 april, 2018 19:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Mar 201819

Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

I samband med det ökande intresset för mat i allmänhet kommer livsmedelssäkerhet, produktionsmetoder och ursprung oftare före smaken i fokus. Vid detta seminarium om smakens mervärden i olika led av kedjan vill KSLA:s kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja lyfta själva smakens värde för individen, producenten och förädlaren.

Läs mer

Börjar 19 mars, 2018 13:00
Slutar 19 mars, 2018 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Mar 201812

Forests and the climate – manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon sink?

The purpose of this conference is to establish a consensus regarding some basic principles concerning the role of forests in climate mitigation, which is needed for scientists to provide good advice to policy-makers. We aim to facilitate a dialogue about the roles of forests and forest management in climate change mitigation, identify knowledge gaps and priorities for future research and data collection, and produce and disseminate a state-of-the-art view of forests and climate that reflects the outcomes of the exchanges of opinions and areas of agreement that emerge from the conference. Läs mer

Börjar 12 mars, 2018 10:00
Slutar 13 mars, 2018 17:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Mar 20188

Värderingar och mattrender i urbaniseringens kölvatten

85 % av Sveriges befolkning bor i städer och tätorter. Av den gröna sektorns kunder för varor och tjänster bor 8 av 10 i tätort. Urbaniseringen driver nya trender, värderingar och förhållningssätt. Hur påverkas de gröna näringarna av nya värderingsmönster och trender? Hur tänker ungdomar i staden och ungdomar på landet? Hur påverkas jord- och skogsbruket, vilka möjliga konsekvenser, utmaningar och möjligheter ligger i förändrade värderingsmönster? Spännande samtal på djupet och bredden i heta frågor! Läs mer

Börjar 8 mars, 2018 15:30
Slutar 8 mars, 2018 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Mar 20186

Att möta ett kunskapssamhälle i förändring

Ett seminarium som belyser hur digitaliseringen påverkar dagens och framtidens samhälle. Vi fokuserar på den gröna sektorn och hur digitaliseringen ska kunna effektivisera utvecklingen av den. Skapandet av mötesplatser för långsiktig samverkan är ett viktigt resultat av seminariet.

Läs mer

Börjar 6 mars, 2018 09:30
Slutar 6 mars, 2018 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 250 kr

Feb 201812

Skogsindustriell déjà vu

Nytänkande, strukturförändringar och strategiska beslut förr och idag. Ett samtal om professor Sven-Erik Sjöstrands Rethinking corporate governance. Läs mer

Börjar 12 februari, 2018 18:00
Slutar 12 februari, 2018 20:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Feb 20188

Gäss, hjortar och jordbruk – vad gör vi med viltskadorna för miljardbelopp?

Viltet gör stora skador på jordbruket varje år. 2015 orsakade bara vildsvin skador för över 1 miljard kr och 2017 beräknas viltskadepåverkan bli ännu större. Här ger vi en bild av nuläget och försöker se lösningar på problemen med utgångspunkt i en helhetssyn på viltets effekter på jord- och skogsbruk.

Läs mer

Börjar 8 februari, 2018 15:30
Slutar 8 februari, 2018 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import