Aktiviteter

Jul 201820

Enaforsholmkursen 2018

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland från 20 till 27 juli 2018. Anmälan senast 25 maj. Läs mer

Börjar 20 juli, 2018
Slutar 27 juli, 2018
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 9500 kr / 6 300 kr (student)

Aug 201822

Verksamhetsplanering 2019

Endast särskilt inbjudna. Verksamhetsplanering 2019 för KSLA:s arbetsutskott, utskott, kommittéer och projekt Välkomna till KSLA:s arbete med att stärka de … Läs mer

Börjar 22 augusti, 2018 09:30
Slutar 22 augusti, 2018 20:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Aug 201825

Ripjakt på Enaforsholm

Vi genomför ripjakt med stående fågelhund vid sju tillfällen hösten 2018. Läs mer

Börjar 25 augusti, 2018 08:00
Slutar 26 augusti, 2018 18:00
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 6400/10650

Aug 201826

Bertebos Conference 2018

The focus of the Bertebos conference in August 2018 is the area of sustainable food systems, especially the concepts of ecological intensification of agricultural production and food self sufficiency. This is the research focus of Professor Kenneth G. Cassman, the winner of the Bertebos prize in 2017. Läs mer

Börjar 26 augusti, 2018
Slutar 28 augusti, 2018
Plats Falkenberg Strandbad
Telefon +46 (0)346 71 49 09
Adress Havsbadsallén 2A, Falkenberg, 311 42 Google kartor
Kostnad See below

Okt 201815

Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet

Vattnet är en gemensam resurs, ett gemensamt ansvar och avgörande för landsbygders och städers utveckling. Ibland uppstår målkonflikter kring vatten. För att hantera dem behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande samverkan. Vid detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar i bruket och förvaltningen av vårt livsviktiga vatten. Läs mer

Börjar 15 oktober, 2018 10:00
Slutar 16 oktober, 2018 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1500 kr, 600 kr student

Okt 201817

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt?

Vår tids globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterar IPBES fem rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Här tar vi upp vad IPBES-rapporterna betyder för Europa och det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige. Läs mer

Börjar 17 oktober, 2018 08:00
Slutar 17 oktober, 2018 17:00
Plats Naturhistoriska riksmuseet
Adress Frescativägen 40, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import