Aktiviteter

Jul 201722

Enaforsholmskursen 2017

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland från 22 till 29 juli 2016. Anmälan senast 25 juni. Läs mer

Börjar 22 juli, 2017
Slutar 29 juli, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5600/8900 kr

Aug 201725

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 25 augusti, 2017
Slutar 25 augusti, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 4600

Aug 201726

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 26 augusti, 2017
Slutar 27 augusti, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 6000

Sep 20172

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 2 september, 2017
Slutar 3 september, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 201713

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 13 september, 2017
Slutar 14 september, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 201714

Hur vi skaffar oss kunskap om miljön, naturen och dess förändring

Intresset har ökat för alternativa sätt att ta fram kunskap om och beskriva landskapet, som ett komplement till empiriska resultat. Det kan tyda på värderingsförändringar i forskning och samhälle. Numera efterfrågas humanistiska eller konstnärliga metoder för att utveckla kunskap i klimatfrågan. Under dagens sammankomst diskuterar vi hur olika typer av kunskap om miljö och landskap tas fram, värderas, och påverkar beslutsfattandet. Läs mer

Börjar 14 september, 2017 15:30
Slutar 14 september, 2017 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Sep 201720

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 20 september, 2017
Slutar 21 september, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 201730

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 30 september, 2017
Slutar 1 oktober, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Okt 201717

Lantbrukets roll i Agenda 2030 – med fokus på de afrikanska länderna

Akademien fortsätter en lång tradition av internationellt arbete när det nya Utskottet för Internationella frågor nu börjar arbeta med Agenda 2030-frågor, varav de flesta är kopplade till ekosystemtjänster. Som ett konkret avstamp bjuder vi in experter och beslutsfattare till ett rundabordssamtal med fokus Afrika, för att diskutera de areella näringarnas roll i Agenda 2030 och hur KSLA kan bidra.

Läs mer

Börjar 17 oktober, 2017 13:00
Slutar 17 oktober, 2017 16:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201718

Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

Detta seminarium informerar om FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) och om dess arbete i Sverige, med avsikt att öka det svenska engagemanget.
Resultat från de första IPBES-rapporterna och arbetet med det Nordiska kustzonsprojektet. Diskussion om hur vetenskapliga resultat kan tas om hand av beslutsfattare på olika nivåer i samhället.
För alla som arbetar med frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom forskning och förvaltning, intresseorganisationer och näringsliv. Läs mer

Börjar 18 oktober, 2017
Slutar 18 oktober, 2017
Plats Naturhistoriska riksmuseet
Adress Frescativägen 40, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import