Aktiviteter

Okt 201720

UNIK Utmaning 2017

UNIK Utmaning riktar sig främst till dig som är nyexaminerad eller ung arbetande inom gröna näringar. Temat är i år FN:s globala mål 12 för hållbar utveckling. Ansök om att vara med senast den 6 oktober! Läs mer

Börjar 20 oktober, 2017
Slutar 22 oktober, 2017
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201725

Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar

”Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande.” Men hur mäter vi och värderar olika tjänster och nyttigheter i det komplexa system som jordbruket utgör? Syftet med detta miljöseminarium är att öka medvetenheten om betydelsen av den mångfald av tjänster som jordbruket kan erbjuda för att vi som beslutsfattare, tjänstemän, jordbrukare och allmänhet ska ta ansvaret att skapa hållbara system för vår framtida livsmedelsproduktion. Läs mer

Börjar 25 oktober, 2017 09:30
Slutar 25 oktober, 2017 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201726

Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde

För att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum som självständig stat har Sverige överlämnat en gåva, där en del är en bilateral forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling i Finland och Sverige, benämnd Tandem Forest Values. Detta seminarium är startskottet för satsningen och kommer att öppnas av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Läs mer

Börjar 26 oktober, 2017 12:00
Slutar 26 oktober, 2017 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Okt 201731

Det skogliga biståndet så här långt

Mot slutet av 80-talet var skogsbiståndet ca 5 % av det totala biståndet eller 500 mkr/år. Insatserna spände över ett brett fält i alla världsdelar. Idag är bara 3 ‰ av biståndet skogligt. Dags att göra bokslut – vad blev rätt eller fel, hur kan vi utnyttja det som byggdes upp? Vi lyssnar till berättelser och erfarenheter från de som var med och filosoferar över det svenska skogsbiståndets framtid. Läs mer

Börjar 31 oktober, 2017 09:30
Slutar 31 oktober, 2017 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
Kostnad 300 kr

Nov 20171

Boksläpp och exkursion: Tanckar, om skogars skiötzel

KSLA ger ut den ”fjärde upplagan” av Sveriges första skogsskötselhandbok, ”Tanckar, om skogars skiötzel…” I samband med utgivningen bjuds ledamöterna in till en exkursion med boken som röd tråd. Vi färdas med buss genom det skånska landskapet från Alnarp till Snogeholm. Läs mer

Börjar 1 november, 2017 09:00
Slutar 1 november, 2017 16:00

Nov 20172

Certifiering som drivkraft för hållbarhet

Det förväntas att olika former av certifiering ska sätta tryck på producenterna och hjälpa konsumenterna att välja de mest hållbara lösningarna. Förnybara energisystem är förknippade med stora anspråk på resurser så det är centralt att de utvecklas mot ett hållbart resursutnyttjande. Här diskuterar vi huruvida certifieringssystem inom de gröna näringarna fungerar som samhällsstyrning för ökad hållbarhet. Läs mer

Börjar 2 november, 2017 10:00
Slutar 2 november, 2017 15:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 20179

Boksamtal: Konst, kor och kärlek på Wanås slott

Carl-Gustaf Wachtmeister talar om boken Kor, konst och kärlek på Wanås slott. Om arbetet med att utveckla Wanås, ett lantbruk som både skiljer sig från och liknar andra lantbruk i Sverige. Läs mer

Börjar 9 november, 2017 12:30
Slutar 9 november, 2017 13:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 20179

Krisberedskap – att klara landets livsmedelsförsörjning vid en störning

Den svenska beredskapen för störningar av olika slag har monterats ner på senare tid. Vi har inga direkta mål för vår självförsörjning, utan vi förlitar oss till stor del på import. Vi har inte heller några beredskapslager. Dagens överläggningsämne ger en överblick över vår krisberedskap med fokus på planeringen för säker tillgång på livsmedel. Läs mer

Börjar 9 november, 2017 15:30
Slutar 9 november, 2017 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201710

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

Upplevelsevärdet av en skog kan vara lika stort som virkesvärdet, men idag får den enskilda skogsägaren intäkter bara för virkesproduktion. Om skogsägarna såg lönsamhet i anpassat brukande och upplevelsevärdena kom även dem till del, skulle kanske skogen i större utsträckning skötas på ett sätt som tillgodoser andra intressen än virkesproduktionen. Hur affärsmodeller för skogliga upplevelsevärden kan utvecklas, och om sådana är önskvärda, är fokus för detta samtal. Läs mer

Börjar 10 november, 2017 10:00
Slutar 10 november, 2017 14:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201714

Mindre men bättre kött

Livsmedelsstrategin ger ingen vägledning kring vilket kött som ska väljas från hållbarhetssynpunkt. Andelen svenskt kött har ökat i dagligvaruhandeln men hur ser konkurrenssituationen egentligen ut kring svenskt respektive importerat kött idag och på sikt?
Detta och mer vill Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, och Djurskyddet Sverige diskutera vid detta seminarium. Läs mer

Börjar 14 november, 2017 17:00
Slutar 14 november, 2017 19:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import