Aktiviteter

Sep 201826

Mårten Sjöbeck – grundare av den svenska markhistorien

Seminarium för särskilt inbjudna om den geniale vetenskapsmannen, stilisten och fotografen Mårten Sjöbeck. I vilken utsträckning beaktas Sjöbecks teser om markhistorien i naturvårdsarbetet? Har han en given plats också i dagens och framtidens landskapsdebatt? Läs mer

Börjar 26 september, 2018 13:00
Slutar 26 september, 2018 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Okt 201811

Skalans betydelse

Ett jordbruks skala står ofta i relation till avkastning per ytenhet, biologiska stödfunktioner, riskminimering och arbetsproduktivitet. Hur dessa olika faktorer balanseras spelar roll för lönsamheten men också för framtidens lantbruk och på lång sikt den globala matförsörjningen. Vi diskuterar jordbrukets skala utifrån såväl historiskt som biologiskt perspektiv och i ljuset av erfarenheter från både storskaligt bolagsdrivet jordbruk i Ryssland och småskaligt jordbruk i Sverige. Läs mer

Börjar 11 oktober, 2018 15:30
Slutar 11 oktober, 2018 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Okt 201815

Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet

Vattnet är en gemensam resurs, ett gemensamt ansvar och avgörande för landsbygders och städers utveckling. Ibland uppstår målkonflikter kring vatten. För att hantera dem behövs helhetstänk, landskapsperspektiv och omfattande samverkan. Vid detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar i bruket och förvaltningen av vårt livsviktiga vatten. Läs mer

Börjar 15 oktober, 2018 10:00
Slutar 16 oktober, 2018 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1500 kr, 600 kr student

Okt 201817

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt?

Vår tids globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterade IPBES fem rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Här tar vi upp vad IPBES-rapporterna betyder för Europa och det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige. Läs mer

Börjar 17 oktober, 2018 08:00
Slutar 17 oktober, 2018 17:00
Plats Naturhistoriska riksmuseet
Adress Frescativägen 40, Stockholm, Sverige Google kartor

Okt 201826

Caseutmaning 2018: How Tall Is A Pine

KSLA:s caseutmaning 2018 handlar om att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen om skogens olika nyttor för kommande generationer. Till denna tävling söks nu deltagare. Du som är i slutet av en utbildning, nyutbildad eller ung arbetande, skicka in en intresseanmälan senast fredag 21 september. Läs mer

Börjar 26 oktober, 2018 09:30
Slutar 28 oktober, 2018 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 20186

Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld

Endast särskilt inbjudna. Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld Sverige har historiskt sett haft en framgångsrik skogssektor. Den framtida konkurrenskraften … Läs mer

Börjar 6 november, 2018 10:00
Slutar 6 november, 2018 15:00
Plats SLU Umeå
Adress Skogsmarksgränd, Umeå, 90736 Google kartor

Nov 20186

Vad är vilt – vad är tamt?

Om avlivning av djur i hägn och huruvida djur inom hägn ska räknas som vilda eller tama. Bestämmelserna berör flera myndigheter och är inte samstämmiga. Vilka regler har företräde när krockar uppstår? Även konsumentperspektivet tas upp. Läs mer

Börjar 6 november, 2018 10:00
Slutar 6 november, 2018 15:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 201815

Integrerad eller segregerad naturvård

Bevaras biologisk mångfald bäst genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller är det mer kostnadseffektivt med reservat, separerade från produktionslandskapen? Här belyser vi hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Läs mer

Börjar 15 november, 2018 10:00
Slutar 15 november, 2018 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 kr

Nov 201821

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

KSLA:s Kommitté för jordbrukets klimatanpassning bjuder in till ett slutseminarium som belyser komplexiteten i klimatanpassningens förutsättningar inom primärproduktionen. Utöver kortsiktig beredskap för akuta situationer kopplade till ett förändrat klimat, krävs långsiktiga satsningar, strategier och ny kunskap. SLU:s forskningsplattform Future Food tar nu över stafettpinnen från KSLA och arrangerar en forskningsinriktad workshop påföljande dag. Läs mer

Börjar 21 november, 2018 10:00
Slutar 21 november, 2018 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201829

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Vad menar vi egentligen med uttrycket Mervärden i svensk livsmedelsproduktion? Under detta värdeladdade seminarium belyser och bedömer vi värdebyggande egenskaper i den svenska maten. Vi diskuterar definitioner av begreppet mervärde och följer upp med redovisning av vilka mervärden olika grupper ser som mest värdefulla i den svenska livsmedelsproduktionen. Handelsaspekter och konkurrensmässiga fördelar med fysisk och etisk livsmedelskvalitet tas också upp. Läs mer

Börjar 29 november, 2018 13:00
Slutar 29 november, 2018 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import