Aktiviteter

Apr 20171

Vingslag över Haga – Hellas i Haga

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 1 april, 2017 15:00
Slutar 1 april, 2017 17:00
Plats Kungl. Akademien för de fria konsterna
Adress Fredsgatan 12, Stockholm, 111 52 Google kartor

Apr 20173

Växtförädlingens roll i klimatarbetet

Det finns en internationell överenskommelse om begränsning av pågående klimatförändring. Temperaturökningen blir större på våra nordliga breddgrader, vilket förändrar förutsättningarna för odling här. Här fokuserar vi på dels hur kravlistan på växtförädlingen ser ut för en anpassning till ett förändrat klimat, dels hur svensk växtförädling kan bidra till att möta kravlistan. Diskussionen om dessa frågor kommer att föras vidare vid ett seminarium i Stockholm till hösten. Läs mer

Börjar 3 april, 2017 09:30
Slutar 3 april, 2017 12:30
Plats Vreta Kluster
Adress Klustervägen 11, Vreta Kloster, Sverige, 590 76 Google kartor

Apr 20175

Mark och vatten i ett förändrat klimat

Klimatförändringarna påverkar tillgången till odlingsbar mark och vatten. Det behövs jordbruksmark för att producera livsmedel och produktionen är beroende av vatten. Då vattnet betraktas i ett landskapsperspektiv ökar antalet intressenter som alla har olika drivkrafter. Här diskuterar vi hur bäst kan samverka kring vattnet och marken för att klimatanpassa jordbruket för en säkrad livsmedelsproduktion. Läs mer

Börjar 5 april, 2017 09:30
Slutar 5 april, 2017 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 20176

Vem tjänar på handelns egna varumärken?

Handelns egna märkesvaror, EMV, får allt större utbredning i livsmedelsbutikerna. Produktnamn som Scan, Kronfågel, Lantägg, Falköpings mejeri eller Arla ersätts med livsmedelskedjornas egna varumärken. Handeln har också egna ekologiska märkningar. Det har skett en värdeförflyttning från bonde till industri och handel.
Är det bra eller dåligt? Får vi ökad enfald i butiken och var ligger lönsamheten? Vem bedriver produktutveckling i ett system med stor EMV-andel – och hur?
Läs mer

Börjar 6 april, 2017 15:30
Slutar 6 april, 2017 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Apr 201725

Digital utveckling i livsmedelsbranschen

Den digitala utvecklingen är en kraftig drivkraft i de flesta branscher. Vad är förutsättningarna för digital utveckling inom livsmedelsbranschen (från jord till bord och sopa)? Vilka drivkrafter finns? Vilka bromskrafter? Vilka aktörer ser vi? Varifrån kommer de nya aktörerna? Ett inspirationsseminarium som väcker frågor och ger kunskap! Läs mer

Börjar 25 april, 2017 14:00
Slutar 25 april, 2017 16:45
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Apr 201727

Forest Raw Materials from a Customer Perspective

Forest industry products are constantly evolving – brand new products and new features to existing products.
In order to assess the customer perspective and market demands, KSLA and IVA have invited existing and potential forest industry customers to a discussion on the use of forest raw materials in different products of their making. Läs mer

Börjar 27 april, 2017 13:00
Slutar 27 april, 2017 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 201729

Vingslag över Haga – Promenad i gamla Haga

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 29 april, 2017 15:00
Slutar 29 april, 2017 17:00
Plats Haga södra grindar
Adress Stockholm, 16961 Google kartor

Maj 20173

Landskapsforum 2017 Landskapsperspektiv i fysisk planering

Målet med fysisk planering är hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om hur mark och vattenområden bör användas. Här vill vi dela kunskap och erfarenheter, lyfta intressanta exempel och bygga broar mellan olika aktörer. Läs mer

Börjar 3 maj, 2017
Slutar 4 maj, 2017
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1500 kr, studenter 600 kr

Maj 20176

Vingslag över Haga – Arkadien sett från Bergshamra

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 6 maj, 2017 15:00
Slutar 6 maj, 2017 17:00
Plats Kungl. Akademien för de fria konsterna
Adress Fredsgatan 12, Stockholm, 111 52 Google kartor

Jun 201710

Vingslag över Haga – På andra sidan Brunnsviken

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Läs mer

Börjar 10 juni, 2017 15:00
Slutar 10 juni, 2017 17:00
Plats Kungl. Akademien för de fria konsterna
Adress Fredsgatan 12, Stockholm, 111 52 Google kartor
iCal Import