Aktiviteter

Aug 201725

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 25 augusti, 2017
Slutar 25 augusti, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 4600

Aug 201726

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 26 augusti, 2017
Slutar 27 augusti, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 6000

Sep 20172

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 2 september, 2017
Slutar 3 september, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 20175

Boksamtal Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel

I boken ”Spannmål. Svenska lantsorter” sätter Matti Leino svenska historiska sädesslag i fokus och beskriver hur odlingsmaterialet av vete, råg, korn och havre har utvecklats parallellt med odlingens teknik och ekonomi. Här diskuterar Mattis Leino, Roland von Bothmer och Martin Ragnar frågor som: Har lantsorterna någon framtid? och Kan variationen i lantsorterna bevaras så kan spannmålen utvecklas och möta framtidens krav på kvalitet, klimatanpassning och odlingssäkerhet? Läs mer

Börjar 5 september, 2017 18:00
Slutar 5 september, 2017 19:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Sep 201713

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 13 september, 2017
Slutar 14 september, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 201714

Hur vi skaffar oss kunskap om miljön, naturen och dess förändring

Intresset har ökat för alternativa sätt att ta fram kunskap om och beskriva landskapet, som ett komplement till empiriska resultat. Det kan tyda på värderingsförändringar i forskning och samhälle. Numera efterfrågas humanistiska eller konstnärliga metoder för att utveckla kunskap i klimatfrågan. Under dagens sammankomst diskuterar vi hur olika typer av kunskap om miljö och landskap tas fram, värderas, och påverkar beslutsfattandet. Läs mer

Börjar 14 september, 2017 15:30
Slutar 14 september, 2017 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Sep 201720

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 20 september, 2017
Slutar 21 september, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Sep 201729

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Ett seminarium tillsammans med Skogsstyrelsen om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper, som syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige. Läs mer

Börjar 29 september, 2017 10:00
Slutar 29 september, 2017 15:30
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Sep 201730

Ripjakt på Enaforsholm

Våra ripjakter bedrivs med stående fågelhund ca 10 min bilfärd och 800 m vandring från Enaforsholm. Läs mer

Börjar 30 september, 2017
Slutar 1 oktober, 2017
Plats Enaforsholm Fjällgård
Telefon 0647-730 26
Adress Enaforsholm 289, Duved, Sverige, 83015 Google kartor
Kostnad 5000

Okt 20173

Mat och fysisk aktivitet för hälsa och prestation

SNF Swedish Nutrition Foundation arrangerar, i samarbete med Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) och Svenska nationalkommittén för … Läs mer

Börjar 3 oktober, 2017 10:00
Slutar 3 oktober, 2017 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 1500–3800 kr + moms
iCal Import