Nyhetsarkiv:

Visar inlägg från (år): 2017

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel – SOLMED nr 74

Anders Rosenstens Grundeliga Underwisning Om Skogars Skötsel Jämte Bihang om Allahanda Fruktbärande Träns wård, hwilka höra til Trägården Tilökt och … Läs mer

Broocmans hushållsbok i nytryck i två volymer med nyskrivna artiklar av svenska forskare nu som PDF!

Här finns båda volymerna som PDF av nytrycket av RR Broocmans två hushållsböcker från 1736 och 1739. Till böckerna!