Del 2

Del 2 av Den svenska lantbrukslitteraturen har tyvärr inte nått den nya hemsidan ännu. Arbete pågår för att göra den tillgänglig.