Broocmans hushålds bok i nytryck i två volymer med nyskrivna artiklar av svenska forskare

Reinerus R Broocman (1677-1738) lade i början av 1700-talet grunden till Norrköpings Tidningar med eget trycker i och förlagsverksamhet. Han drev och ett större jordbruk i Östergötland och hade således egna erfarenheter som lantbrukare som kom till uttryck i hans hushållslära som publicerades i två volymer 1736 respektive 1739 . KSLA har i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och Michaelisgillet publicerat Broocmans hushållsbok i två volymer.  Här kan man ladda ned båda nytrycken i sin helhet samt de nyskrivna artiklarna om Broocman och hans tid som separata PDF.

Broocman volym 1

Broocman volym 2

Uppsatser som separata filer:

R.R. Broocman, kyrkoherden som
skrev Sveriges största och sista
hushållsbok – ett företal

Broocman, hushållsboken och
framtida lärdomar. Redaktören förord

BROOCMAN SOM BOKFÖRLÄGGARE

Broocmans användning av referenser och egna
erfarenheter i hushållsboken

VETERINÄRMEDICIN I BROOCMAN

Broocman om medicin, hälsa och dietetik

BROOCMAN I HUSHÅLLSBÖCKERNAS VÄRLD

Matlagning i Reinerus Broocmans tryckta
hushållsbok och i Christina Vallerias
handskrivna kokbok

REINERUS REINERI BROOCMAN

ETNOBIOLOGISKA REFLEKTIONER
RÖRANDE BROOCMANS HUSHÅLLSBOK

http://www.ksla.se/anh/files/2017/02/Broocman-Tunon.pdf