Per Thunström

Förlagsredaktör

Utför redaktörsarbeten inom ANH:s bokproduktion. Håller kontakt med författare, fackredaktörer, korrekturläsare, formgivare m.fl. Ansvarar för akademiens arkiv. Anställd 2001.

Kontaktinformation:
Telefon: 08-54 54 77 16
Mail: per.thunstrom@ksla.se