#1 – Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl

Omslag, Innehåll, Förord, Faksimile & Inledning av Abraham Bäck, Peter Hernquist, Sven-Uno Skarp & Ivar Dyrendahl.

Del 1. Uppsala – Lyon – Paris

Del 2. Lund

Del 3. Skara

Förteckning, Personregister, Litteratur & Skrifter