#14 – Svensk potatisodling och Potatisen i forskning och undervisning

Omslag, innehållsförteckning samt företal

Del 1. Svensk potatisodling – utveckling under 1900-talet
Svensk potatiskodling – utveckling under 1900-talet
Faktarutor
Litteraturförteckning

Del 2. Potatisen i forskning och undervisning
Potatisen i forskning och undervisning
Litteraturförteckning

Övrigt
Personregister samt Register över organisationer, företag och institutioner
Baksidetext