#6. Fållnäs gård. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia

Fållnäs gård. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia

Omslag, innehållsförteckning och förord
1. Människor och ekonomi under 200 år
2. En gårdfogdes brev
3. Brevsamlingen
4. Bilagor