#5 – För stundande skördar

För stundande skördar: Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens arkiv 1813-1983. En presentation med förslag till forskning. Av Anders Perlinge, 1994.

Omslag
Innehållsförteckning, inledning och förord
Kapitel 1
Kapitel 1, forts.
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 3, forts.
Bilagor