SOLMED #12 – Landbon,ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytteligare 20 agrarhistoriska artiklar

←Tillbaka

I denna bok har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin låtit sammanställa ett drygt tjugotal av Janken Myrdal utvalda agrarhistoriska uppsatser, som tidigare har varit publicerade i sammanhang mer riktade till forskarsamhället, men som nu görs tillgängliga för en större krets. De representerar hans mångsidighet och täcker flera av lantbrukets viktigaste områden under skilda epoker. En kronologisk bibliografi i slutet av boken speglar Jankens författarskap åren 1972-1995.

Innehållsförteckning

Företal av Sven-Uno Skarp

Det långa och det överskridande av professor Johan Söderberg

Följande artiklar är alla skrivna av Janken Myrdal

I. Historiografi

Jordbruk – Det europeiska jordbrukets historia och Det svenska jordbrukets historia (fram till 1900)

Bonde

Agrarhistoriens ämnesbyte

Medeltidsforskning provocerad

II. Agrarhistoria – järnålder, medeltid och 1500-tal

Jordbruksredskap av järn före år 1000

Eisenhof och järnålderns boskapsskötsel i Nordvästeuropa

Medeltidens jordbruk

Jordbruk och jordägande: En aspekt av sambandet mellan agrarteknik och samhällsutveckling

1500-talets bebyggelseexpansion: en forskningsöversikt

III. Agrarhistoria – 1700- och 1800-tal

Hägnaderna, arbetstiderna och bygdelaget

Betingsläror och arbetsåtgång i lantbruket

Allmogeresor enligt bondedagböcker

Jordbruksutvecklingen nya riktning

IV. Etnologiska redskapsstudier

The Plunge Churn from Ireland to Tibet

Laggband och medeltidens hantverk

Grepar, hackor, spadar och skovlar i hundratal

The Hayrake

V. Politisk och social historia

Landbon, ladan och lagen

Gårdsräkenskaper från 1400- och 1500-tal

Jordägandet i Sverige från 1500-tal till 1800-tal

Stridshästen: ett förslag till gemensam forskning

Legoboskap

VI. Bibliografi

Professor Janken Myrdals skrifter 1972-1995

Bilder
Framsida
Baksida