Ansökan 3 april

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden

– verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden. Åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön har företräde. Med skogsbruk avses här det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen SLO-fonden våren 2018

  • Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.
  • Max. bidrag som kan beviljas: 250 000 kronor.
  • Obs! Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Läs mer om hur du söker anslag!

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 3 april! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Besked meddelas vecka 25, 2018.
(Normalt är sista ansökningsdag den 1 april, men i år infaller 1 april på påskdagen, varför slutdatum flyttats fram.)

Utlysning per 3 april 2018