Ansökan 1 juni

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande

ur Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond.

Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitetet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Maxbelopp 25 000 kronor.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Disponibla medel

  • Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: 340 000 kronor.
  • Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond: 65 000 kronor.

Besked

meddelas vecka 25, 2017.

→ Om att ansöka.

→ Du som redan har ett konto, logga in.

Till dig som fått resestipendium

Resestipendium utbetalas alltid i efterhand. Slutredovisning görs inom 12 månader från beslutsdatum. Läs kontraktet noga för övriga villkor.

 Till dig som fått avslag

Någon motivering till beslut lämnas inte.

Bifogade dokument: