Ansökan 1 juni

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande

ur Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond.

Stiftelsens Nilsson-Aschans ändamål är att utdela stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsens J. M. Svenssons ändamål är att utdela ett stipendium för två år till behövande och arbetsam elev vid Ultuna lantbruksinstitut, nuvarande SLU, eller annat i dess ställe möjligen blivande högre läroverk för lantbruket.

Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitetet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Maxbelopp 25 000 kronor.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Disponibla medel

  • Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond: 340 000 kronor.
  • Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond: 65 000 kronor.

Besked

meddelas vecka 25, 2017.

→ Om att ansöka.

→ Du som redan har ett konto, logga in.

Till dig som fått resestipendium

Resestipendium utbetalas alltid i efterhand. Slutredovisning görs inom 12 månader från beslutsdatum. Läs kontraktet noga för övriga villkor.

 Till dig som fått avslag

Någon motivering till beslut lämnas inte.

Bifogade dokument: