Ansökan 5 maj


Svenska Lantbruksveckans fond stödjer projekt som lyfter de gröna näringarnas ställning i samhället.

Stiftelsen ska främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom att lämna bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som är öppna för, eller riktade till, allmänheten.

Bedömningskriterier

Aktiviteterna ska vara utvecklande och inte redan göras av andra. Samma, eller mycket likartade aktiviteter, kan stödjas högst 3 år i följd.

Prioritet ges till ansökningar som uppfyller en eller flera av nedanstående punkter (utan rangordning):

 • Projekt som bidrar till att stärka konsumenternas förtroende för svenska livsmedel och ökar möjligheterna att göra medvetna och hållbara val av livsmedel.
 • Projekt som bidrar till innovationer i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.
 • Projekt som innebär samarbeten mellan flera parter.
 • Projekt med god spridningseffekt.
 • Projekt som även innefattar bidrag med egna insatser i form av tid och/eller pengar.

Ansökan

Ansökningarna, som bör ligga mellan 100 000 och 400 000 kronor, ska innehålla mål, aktiviteter och budget. 20 procent av beviljade medel hålls inne tills en redogörelse lämnats för genomförd aktivitet. Rapporten ska omfatta hur pengarna använts, själva aktiviteten och dess måluppfyllelse. Den ska vara inlämnad senast 24 månader efter beslutsdatum.

Ansökningstiden går ut den 5 maj. Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00.
Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format. Se FAQs nedan.

Ansökningssystemet öppnar i början av april.

→ Skapa konto för din ansökan här!

 

Vanliga frågor – FAQs

 1. Vad gäller för CV?
  Man skriver CV i själva ansökan (det kommer upp instruktion när man elektroniskt börjar fylla i ansökan), inte som bilaga. Endast huvudsökandes CV krävs. CV för medsökande/projektmedlemmar behövs inte.
 2. Vad gäller för bilaga?
  Bilaga ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
 3. Kan jag få resebidrag?
  Endast projektanslag beviljas, inga resebidrag.
 4. När får jag besked?
  Besked lämnas vecka 25.
 5. Hur lång tid har jag på mig för den påskrivna ansökan?
  Påskriven ansökan ska postas inom en vecka efter sista datumet, alltså senast 12 maj.

Frågor? Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.


Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…

Biblioteket är tillsvidare stängt! Besök kan göras efter överenskommelse.