Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

har som ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåtsyftande verksamhet och kan ges till enskilda personer, grupper, institutioner eller företag, som är verksamma i Sverige.

Stipendiatens verksamhets- och forskningsområden ska ha relevans för ett uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald, och vara av hög kvalité. Stipendiat kan föreslås av alla svenska lärosäten, samt av verksamheter som bidrar till teknisk utveckling och företagande inom stiftelsens ändamål.

2018 års nominering ska vara inne senast den 12 januari 2018, inbjudan finns längst ned på denna sida.

Innehavare av stipendiet bör vara disputerad eller motsvarande. Stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra väl etablerade forskare. Företrädesvis är det yngre forskare, verksamma i Sverige, som erhållit stipendier. Anslag kan inte sökas.

Stiftelsens styrelse, där Kung Carl XVI Gustaf är ordförande, har till stöd en arbetsgrupp med företrädare från KSLA, KVA och IVA (ordförandeskapet i arbetsgruppen är rullande mellan de ingående organisationerna).

Slutligt urval görs under våren under Kung Carl XVI Gustafs medverkan. Vilka som fått stipendierna meddelas på Kungens födelsedag den 30 april. Kungen delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet i Stockholm i maj.

Stipendierna är normalt i storleksordningen 85 000–100 000 kr. Vanligen delas ett 15-tal stipendier ut. Stipendiet kan endast erhållas en gång.

Om Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond på hovets hemsida →

monogram_cg-bla-102-187
Mer information: Keiko Blesserholt, tel 08-5454 7713.

 

 

 

 

Hämta Utlysning 2018