KSLA-Nytt & Noterat RSS

Nyhetstidningen KSLA-Nytt & Noterat utges med fyra nummer per år och informerar om aktiviteter på akademien.

KSLA Nytt & Noterat nr 1 2011

Stadsbon och landet utanför, Biobränslen och el kommer i våra bilar men fossila bränslen dominerar länge än, Vattenbrukets framtida möjligheter, … Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2010

Indirekta CO2-effekter av ändrad markanvändning, Ägarintresse/allmänintresse – ett evigt spänningsfält, Svenskt djurskydd är inte bäst i klassen, Sverige världsbäst på skogsenergi… Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 3 2010

Bertebos Conference: Det är inte storleken det hänger på, Dovring & Hanssen – särlingar i nya böcker, Tvärvetenskapligt synsätt för mindre utsläpp, Framtidsskogens kvalitet, Ledamöter på ”korståg” i USA, En ny grön revolution Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 2 2010

Visent – snart i en skog nära dig?, Svensk animalieproduktion i uppförsbacke, Gamla skogslexikon utgivna på nytt, Ökad precision i växtodlingen, Mindre risk för naturvårdskonflikter i skogen Konkurrensen om den odlade jorden, Många önskemål om framtidens skog, Svenska skogserfarenheter tas tillvara i Afrika Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 1 2010

”Vi håller på att såga av den gren vi sitter på”, Nätverk för skoglig omvärldsanalys och resursutveckling, Skogen svår nöt i kommande klimatavtal, Intensivodling ger betydligt mer skog– men det tar tid, Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst? Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2009

Måltidsakademien belönade Columella, Linda Hedlund, ny ordförande i Skogsavdelningen, Olle Markgren, ny ordförande i Allmänna avdelningen, ”Nobelpris” i miljö till Anna Tibaijuka, Nya ledamöter har valts in, Priser och belöningar 2010, Dubbel reformering av metan och koldioxid Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 3 2009

Som ett dataspel om skog och skogsnäring, Aktuell ledmot: Göran Dallin, Sekreteraren har ordet, Ryskt-svenskt samarbete i skogen, Vem sätter värde på lövet?, Energi för lönsam recirkulering av koldioxid Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 2 2009

EU och biodrivmedel – ett rundabordssamtal, Sekreteraren har ordet, Aktuell ledamot: Börje Steenberg berättar minnen, Börje Steenbergs självbiografi, bokrecension, Boksläpp på KSLA 6 maj och 22 april, Extra: Recirkulering av CO2 ger förnybart bränsle Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 1 2009

Märkesåret 1809, Högtidssammankomsten 2009, Priser och belöningar 2009, Säkrare livsmedel med ny myndighetsstruktur?, Matkommittén – håller grytan kokande, Viltkött öppnar dörren till ”det nya matlandet Sverige” Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2008

Kunskapens Krona, Nya ledamöter och pristagare, Svenskt intresse för kapacitetsuppbyggnad i albanskt skogsbruk, Aktuell ledamot: Pernilla Ivarsson, Fiskekommittén – kommitté på hugget! Läs mer