KSLAT

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) innehåller föredrag och diskussioner från akademiens seminarier, konferenser och sammankomster, även rapporter från akademiens kommittéer och arbetsgrupper. Vissa nummer av KSLAT publiceras enbart på akademiens hemsida som pdf-filer. Vid beställning av ett större antal, kontakta Roland Svensson, roland.svensson@ksla.se, 08-5454 7705.


KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success. This journal comprises their written contributions.

Sökord: animals | diseases | epidemics

Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

KSLAT 2-2022 Svensk viltförvaltning nu och i framtiden

Resultatet av Viltförvaltningskommitténs arbete med att belysa den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter.

Sökord: vilt | viltförvaltning

KSLAT 1-2022 Stockholmskonferensen 50 år

Ett KSLAT-nummer i huvudsak om perioden från 1972, då FN:s första konferens om mänsklig miljö i världen hölls i Stockholm, fram till de utvecklingsmål vi arbetar med idag.

Sökord: historia | klimat | miljö | politik

Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska – KSLAT nr 3-2021

KSLA:s teknikkommitté rapporterar om sitt arbete som har handlat om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet.

Sökord: jordbruk | skogsbruk | teknik

Koll på kolet – KSLAT nr 2-2021

Om kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet – en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska värdekedjan för livsmedel, var i kedjan kolet binds in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och läckage uppstår.

Sökord: jordbruk | klimat | kolflöde | livsmedel

Verksamhetsberättelse 2020 – KSLAT nr 1-2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2020.

Sökord: donationsgårdar | ekonomi | organisation | verksamhet

Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

Om äganderättens innebörd, utveckling och nuläge samt äganderättsliga problembilder.

Sökord: äganderätt | historia

Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

Om anpassning av svenskt jord- och skogsbruk för bästa klimatnytta.

Galna ko-sjukan – KSLAT nr 3-2020

Här får vi ta del av händelser, kunskaper och erfarenheter från åren då galna ko-sjukan, BSE, härjade. Förhoppningsvis ska de leva kvar och förmedlas till kommande generationer.

Sökord: djurhållning | jordbruk | livsmedel | zoonos

VISA FLER