KSLAT RSS

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) innehåller föredrag och diskussioner från akademiens seminarier, konferenser och sammankomster, även rapporter från akademiens kommittéer och arbetsgrupper. Vissa nummer av KSLAT publiceras enbart på akademiens hemsida som pdf-filer. Vid beställning av ett större antal, kontakta Roland Svensson, roland.svensson@ksla.se, 08-5454 7705.

Verksamhetsberättelse 2011 – KSLAT nr 3-2012

Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2011. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer

Inte av bröd och brädor allena – KSLAT nr 2-2012

Har vackra landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare? En personlig essä av Jenny Jewert. Läs mer

Forskning och innovation för produktiv och skonsam skogsteknik – KSLAT nr 1-2012

Här tecknas behoven, hoten och möjligheterna avseende FoU, teknikutveckling och innovation i skogsbruket, tillsammans med förslag på hur en nationell satsning kan bidra till att säkra Sveriges position avseende världsledande, uthållig skogsteknik och skogsindustriell tillväxt. Läs mer

KSLAT 2011 – årgång 150

Här listas de KSLAT som publicerats under 2011. Läs mer

Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?

Den Europeiska landskapskonventionen (ELC) trädde i kraft i Sverige i maj 2011. Denna skrift är ett resultat av ett seminarium om landskapskonventionen och dess genomförande i Sverige som KSLA, RAÄ och Vitterhetsakademien anordnade i maj 2011. Det syftade till att starta en diskussion om kunskap och kunskapsproduktion om landskap i Sverige och även till att initiera en diskussion om forskning kring landskap Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Ett sammandrag av akademiens verksamhet år 2010; aktiviteter, priser och belöningar, anslag och stipendier m m. Akademiens uppgift är att … Läs mer

Swedish-African forest relations

In the late 1980s there were at any one year well over 75 Swedish forestry experts working in Africa. Today, there are only around ten Swedish forestry experts working in Africa and the considerable experience and network of contacts that were build up during the period 1975–1990 are rapidly being lost. It is hoped that this report may contribute to a reawakened interest in again permitting Swedish know-how and comparative advantages in building capacity and institutions contribute to a real economic development oriented Sustainable Forest Management push in Africa. Läs mer

Swedish-African forest relations, KSLAT No. 2-2011

In the late 1980s there were at any one year well over 75 Swedish forestry experts working in Africa. Today, there are only around ten Swedish forestry experts working in Africa and the considerable experience and network of contacts that were build up during the period 1975–1990 are rapidly being lost. It is hoped that this report may contribute to a reawakened interest in again permitting Swedish know-how and comparative advantages in building capacity and institutions contribute to a real economic development oriented Sustainable Forest Management push in Africa. Läs mer

Food security and the futures of farms – 2020 and toward 2050

This report of the Bertebos Conference 2010 outlines challenges and long-term outlooks for food security and the futures of farms. Speakers from China, Ethiopia, India, Brazil and Russia give their views on how small and large scale agriculture are developing in their countries and continents. Trends and possible scenarios for the future are presented. Certain threats will be overcome – others require urgent action.
Läs mer

KSLAT 2010 – årgång 149

Här listas de KSLAT som publicerats under 2010. Läs mer

Sida 5 av 18« Första...34567...10...Sista »