Miscellanea RSS

Skriftserien Miscellanea ges ut av ANH/biblioteket och består av personbibliografier, litteraturförteckningar, och mindre texter inom skogs- och lantbrukshistoria.

Minnesord över ledamöter avlidna 2003–2004

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Sida 2 av 212