Miscellanea RSS

Skriftserien Miscellanea ges ut av ANH/biblioteket och består av personbibliografier, litteraturförteckningar, och mindre texter inom skogs- och lantbrukshistoria.

Minnesord över ledamöter avlidna 2005–2006

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2003–2004

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer