Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Framtidsprojektet – KSLAT nr 3-2013

Framtidsprojektet är en mångvetenskaplig tankesmedja baserad på ett tvärsnitt av de många utbildningar som på ett eller annat sätt arbetar med naturresurshantering. Dessa unga akademiker har processat fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom framtidens yrkesutövares ögon. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 – KSLAT nr 2-2013

Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2012. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer

SIFI-Nytt nr 11-2013

SIFI-Nytt 11-2013 har som tema: Experiences from Vietnam, Läs mer

Freja nr 5 2013

Perspektiv på de areella näringarna. Ny forskning – tidskrifter och böcker. Den svenska trädgårdshistoriens fader – M. B. Swederus. Hämta … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1-2013

Global Outlook – ur historisk synvinkel. Dags att utvärdera den svenska skogsmodellen. Rör inte vår åkerjord! Landsbygdsföretagande: helhetssyn och generalisering … Läs mer

Die Energiewende – rapport från studieresa i Tyskland

Rapport från en studieresa i Tyskland, april 2012, med temat Die Energiewende (energiomställningen). Läs mer

Freja nr 4 2013

Öppet hus. Jubileumskonferens. Karl XIV Johan och jordbruket. Ceres och Lantbruksakademien. Trädgård. Diet och markutnyttjande i Japan under 1900-talet. Hämta … Läs mer

Säl, skarv och fiske – KSLAT nr 1-2013

I denna rapport från KSLA:s Fiskekommitté diskuteras vilken inverkan skarvar och sälar har på fiskbestånden och fisket samt vad som ligger till grund för beslut gällande förvaltandet av dessa arter. Finns det en motsättning mellan hållbart nyttjande av fiskresursen och skydd av säl och skarv? Läs mer

Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007

Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. Boken ”Upplysning, arbete, samarbete: Lantbruksveckan 1911–2007” beskriver … Läs mer

Freja nr 3 2013

Temanummer: historia om vilt och viltförvaltning. Jakt i SOLMED-serien. Vilt- och jaktlitteratur i biblioteket. En svensk jakt- och viltvårdsbibliografi som … Läs mer

Sida 11 av 39« Första...910111213...2030...Sista »