Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Freja nr 5 2013

Perspektiv på de areella näringarna. Ny forskning – tidskrifter och böcker. Den svenska trädgårdshistoriens fader – M. B. Swederus. Hämta … Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1-2013

Global Outlook – ur historisk synvinkel. Dags att utvärdera den svenska skogsmodellen. Rör inte vår åkerjord! Landsbygdsföretagande: helhetssyn och generalisering … Läs mer

Die Energiewende – rapport från studieresa i Tyskland

Rapport från en studieresa i Tyskland, april 2012, med temat Die Energiewende (energiomställningen). Läs mer

Freja nr 4 2013

Öppet hus. Jubileumskonferens. Karl XIV Johan och jordbruket. Ceres och Lantbruksakademien. Trädgård. Diet och markutnyttjande i Japan under 1900-talet. Hämta … Läs mer

Säl, skarv och fiske – KSLAT nr 1-2013

I denna rapport från KSLA:s Fiskekommitté diskuteras vilken inverkan skarvar och sälar har på fiskbestånden och fisket samt vad som ligger till grund för beslut gällande förvaltandet av dessa arter. Finns det en motsättning mellan hållbart nyttjande av fiskresursen och skydd av säl och skarv? Läs mer

Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007

Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. Boken ”Upplysning, arbete, samarbete: Lantbruksveckan 1911–2007” beskriver … Läs mer

Freja nr 3 2013

Temanummer: historia om vilt och viltförvaltning. Jakt i SOLMED-serien. Vilt- och jaktlitteratur i biblioteket. En svensk jakt- och viltvårdsbibliografi som … Läs mer

Verksamhet och inriktning 2013–2016

Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2013–2016 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill … Läs mer

Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog – KSLAT nr 8-2012

Uttrycket ”den svenska skogsmodellen” började användas i samband med 1993 års skogspolitiska beslut, som innebar en avreglering jämfört med tidigare. Ledorden blev ”frihet under ansvar”. Under de senaste åren har det förts en intensiv diskussion om modellen fungerar eller ej. KSLA:s skogsskötselkommitté tar sig an frågan i denna skrift. Läs mer

Freja nr 2 2013

Boksläpp – bok om Lantbruksveckan 199–2007. EURHO:s nyhetsbrev. Nya böcker. Lantbruk först och sist. Boken, biblioteket, forskningen och historieämnet. Inbjudan … Läs mer

Sida 11 av 39« Första...910111213...2030...Sista »