Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

SIFI-Nytt nr 10-2012

Temat i nr 10-2012 av SIFI-Nytt är Omvärldsanalys och kompetensutveckling. Läs mer

Vid fjällets fot

Enaforsholm är en donation förvaltad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och … Läs mer

Freja nr 10 2012

Global Outlook. Ömse sidor om vägen. Vid fjällets fot. Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor… Virkesmätningens historia. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan … Läs mer

Jorden vi ärvde – KSLAT NR 6-2012

Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv. Odlingsjord är en begränsad resurs. I en tid när behoven av mat, foder och biomassa ökar i takt med att jordens befolkning växer blir konkurrensen om den goda åkermarken allt större. Trots detta bebyggs stora odlingsarealer i Sverige varje år. Här beskrivs och diskuteras förändringar i Sveriges jordbruksmark sedan 1960-talet.

Läs mer

Freja nr 9 2012

Dansk litteratur. SLU:s historia. Seminarium om matens historia. Konferens om matens framtid. Agrara lämningar. Viltet och viltförvaltningens historia. Trädgårdshistoria. Ny … Läs mer

Freja nr 8 2012

Tvåhundraårsfirandet startar – inför Global Outlook-symposiet. Bibliotekets globala utblicksögon m m. Hämta Freja nr 8 2012 här.

Freja nr 7 2012

Om digitala resurser: Svensk historisk bibliografi & inskannade  SOU:er. Seminarier: Rovdjurskriget, Svensk skogshistoria, disputaton i agrarhistoria, SLU och det internationella … Läs mer

SIFI-Nytt nr 9-2012

Nr 9-2012 av SIFI-Nytt har temat IUFRO – the world’s forest science network. Läs mer

Freja nr 6 2012

Elinor Ostrom 1933–2012; ANH:s nyförvärvade skrifter sedan juni; högre seminarium i agrarhistoria den 26 september; Vadstena klosterträdgårdar; Forum för trädgårdshistorisk … Läs mer

Hästen i centrum – KSLAT nr 5-2012

Detta nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift sätter hästen i centrum. Det handlar om hästens roll och möjligheter som samhällsresurs och här samlas slutsatserna från en serie workshops och en konferens om Hästen i centrum som hölls under 2009.
Läs mer

Sida 12 av 38« Första...1011121314...2030...Sista »