Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige – KSLAT nr 7-2012

För att vi ska kunna hävda oss på exportmarknaden för tjänster inom området skoglig know-how måste mer stöd ges i form av sektorsövergripande, gemensamma åtgärder som utvecklar och mobiliserar det skogliga kunnandet och bidrar till att öka utbudet av konkurrenskraftiga tjänster från våra länder. Vad som behövs är ett samförstånd mellan statsmakten och de företag som erbjuder sina skogliga tjänster på den öppna marknaden, om vissa gemensamma åtgärder, t ex rörande forskarskolor, praktikplatser och andra typer av incitament för internationella uppdrag.
Läs mer

Freja nr 1 2013

Rapport från Global Outlook. Matlitteratur och tidskrifter. Boksläpp och seminarier. Hämta Freja nr 1 2013 här.

Freja nr 1-special 2013

ANH utrett av Ulf Sporrong:   De areella näringarna – omfattning, definition av begreppet. Vad säger KSLA:s statuter. Hur ser … Läs mer

KSLAT 2012 – årgång 151

Här listas de KSLAT som publicerats under 2012. Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 3–4 2012

Enda numret under detta halvår och det sista för året. Vi önskar God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

SIFI-Nytt nr 10-2012

Temat i nr 10-2012 av SIFI-Nytt är Omvärldsanalys och kompetensutveckling. Läs mer

Vid fjällets fot

Enaforsholm är en donation förvaltad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och … Läs mer

Freja nr 10 2012

Global Outlook. Ömse sidor om vägen. Vid fjällets fot. Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor… Virkesmätningens historia. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan … Läs mer

Jorden vi ärvde – KSLAT NR 6-2012

Den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv. Odlingsjord är en begränsad resurs. I en tid när behoven av mat, foder och biomassa ökar i takt med att jordens befolkning växer blir konkurrensen om den goda åkermarken allt större. Trots detta bebyggs stora odlingsarealer i Sverige varje år. Här beskrivs och diskuteras förändringar i Sveriges jordbruksmark sedan 1960-talet.

Läs mer

Freja nr 9 2012

Dansk litteratur. SLU:s historia. Seminarium om matens historia. Konferens om matens framtid. Agrara lämningar. Viltet och viltförvaltningens historia. Trädgårdshistoria. Ny … Läs mer

Sida 12 av 39« Första...1011121314...2030...Sista »