Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Verksamhet och inriktning 2013–2016

Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2013–2016 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill … Läs mer

Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog – KSLAT nr 8-2012

Uttrycket ”den svenska skogsmodellen” började användas i samband med 1993 års skogspolitiska beslut, som innebar en avreglering jämfört med tidigare. Ledorden blev ”frihet under ansvar”. Under de senaste åren har det förts en intensiv diskussion om modellen fungerar eller ej. KSLA:s skogsskötselkommitté tar sig an frågan i denna skrift. Läs mer

Freja nr 2 2013

Boksläpp – bok om Lantbruksveckan 199–2007. EURHO:s nyhetsbrev. Nya böcker. Lantbruk först och sist. Boken, biblioteket, forskningen och historieämnet. Inbjudan … Läs mer

Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige – KSLAT nr 7-2012

För att vi ska kunna hävda oss på exportmarknaden för tjänster inom området skoglig know-how måste mer stöd ges i form av sektorsövergripande, gemensamma åtgärder som utvecklar och mobiliserar det skogliga kunnandet och bidrar till att öka utbudet av konkurrenskraftiga tjänster från våra länder. Vad som behövs är ett samförstånd mellan statsmakten och de företag som erbjuder sina skogliga tjänster på den öppna marknaden, om vissa gemensamma åtgärder, t ex rörande forskarskolor, praktikplatser och andra typer av incitament för internationella uppdrag.
Läs mer

Freja nr 1 2013

Rapport från Global Outlook. Matlitteratur och tidskrifter. Boksläpp och seminarier. Hämta Freja nr 1 2013 här.

Freja nr 1-special 2013

ANH utrett av Ulf Sporrong:   De areella näringarna – omfattning, definition av begreppet. Vad säger KSLA:s statuter. Hur ser … Läs mer

KSLAT 2012 – årgång 151

Här listas de KSLAT som publicerats under 2012. Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 3–4 2012

Enda numret under detta halvår och det sista för året. Vi önskar God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

SIFI-Nytt nr 10-2012

Temat i nr 10-2012 av SIFI-Nytt är Omvärldsanalys och kompetensutveckling. Läs mer

Vid fjällets fot

Enaforsholm är en donation förvaltad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och … Läs mer

Sida 12 av 39« Första...1011121314...2030...Sista »