Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus

Längst norrut på Drottninggatan i Stockholm har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, sitt säte i ett vackert stenhus i tre våningar. Här har Akademien haft sin hemvist sedan 1972. Läs mer

Fisheries, sustainability and development

The ‘Academy Blue Book’ describes global fisheries and aquaculture from the points of view of sustainable ecosystems, economy, trade and development. The main objective is to provide an overview of fisheries and aquaculture, their natural conditions and their significance for economic development and people’s livelihoods. A further objective is to show the impact of rich countries on the developing world within this sector through trade, aid and global fisheries. Läs mer

The EU Strategy for Animal Welfare

Sammanfattning av KSLA:s seminarium The EU Strategy for Animal Welfare den 10 september 2010. Läs mer

International forest policy – an overview

Events on the international political arena on forest issues are important to Swedish forestry, particularly evident in the framework of international climate cooperation. This report provides an overview of the most important international agreements and other political processes that in various ways are linked to forests and forestry. Läs mer

Internationell skogspolicy – en översikt

Den globala skogspolitiken är ganska svag. Däremot finns det en rad bindande internationella konventioner på miljöområdet som har allt större påverkan på våra skogar och skogsbruket. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 3 2010

Bertebos Conference: Det är inte storleken det hänger på, Dovring & Hanssen – särlingar i nya böcker, Tvärvetenskapligt synsätt för mindre utsläpp, Framtidsskogens kvalitet, Ledamöter på ”korståg” i USA, En ny grön revolution Läs mer

SIFI-nytt nr 1-2010

SIFI:s första nyhetsbrev, internationella utblickar. Läs mer

Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat

Skogen har en viktig roll som koldioxidsänka men också en annan, sannolikt mer betydelsefull roll som utgångsmaterial för förnyelsebar och koldioxidneutral energi eller för att ersätta energiintensiva material som stål och betong. Läs mer

De areella näringarnas välgörare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. Detta är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer till Kungl. Skogs- och … Läs mer

Freja nr 6 2010

En exposé kring ett hösttema: litteratur om älgar. Funderingar kring förutsättningarna för att en text ska digitaliseras och få global … Läs mer

Sida 20 av 39« Första...10...1819202122...30...Sista »