Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Freja nr 5 2010

Här handlar det främst om landskap och dess förändring liksom olika infallsvinklar på hur detta ska studeras. Tips om symposer … Läs mer

Freja nr 4 2010

Detta nummer handlar främst om bildresurser. Bilden som källa. KSLA:s bildresurser (främst porträttbilder, föremålsbilder och bilder av processer). Externa bildresurser. Dessutom några nya böcker från ANH. Läs mer

Vägval för den svenska skogssektorn

Sammanfattning av seminariet Vägval för den svenska skogssektorn som KSLA:s Kommitté för Internationella Skogsfrågor arrangerade hos KSLA den 26 maj 2010. Läs mer

Börje Hanssen Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria

I den vetenskapliga världen är Börje Hanssen (1917–1979) idag i stort sett bara ett namn. Men hans namn förknippas med … Läs mer

Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt

I oktober 2009 anordnade KSLA det seminarium om vindkraften som presenteras i detta nummer av KSLAT. Seminariet belyste frågor om samhällsnytta och utveckling med fokus på hur dagens planering för vindkraftslokalisering går till, hur landskapsanalyser genomförs och vilka effekterna är på landskap, natur och kultur. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 2 2010

Visent – snart i en skog nära dig?, Svensk animalieproduktion i uppförsbacke, Gamla skogslexikon utgivna på nytt, Ökad precision i växtodlingen, Mindre risk för naturvårdskonflikter i skogen Konkurrensen om den odlade jorden, Många önskemål om framtidens skog, Svenska skogserfarenheter tas tillvara i Afrika Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 3 2010, Freja

Vårnummer som i trädgårdsmässans efterdyningar presenterar några spår av den trädgårdslitteratur som finns i ANH:s samlingar. Intervju med Mats Morell, … Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer

Svenskt skogslexikon

upstäldt av Axel Cnattingius Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då ”uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som … Läs mer

Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-lexicon

Av Magnus Henric Brummer. Nyutgivning av Sveriges första skogs- och jaktlexikon från 1789 med uppslagsord från Adel till Öwer-Jägmästare. Det … Läs mer

Sida 21 av 39« Första...10...1920212223...30...Sista »