Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

International forest policy – an overview

Events on the international political arena on forest issues are important to Swedish forestry, particularly evident in the framework of international climate cooperation. This report provides an overview of the most important international agreements and other political processes that in various ways are linked to forests and forestry. Läs mer

Internationell skogspolicy – en översikt

Den globala skogspolitiken är ganska svag. Däremot finns det en rad bindande internationella konventioner på miljöområdet som har allt större påverkan på våra skogar och skogsbruket. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 3 2010

Bertebos Conference: Det är inte storleken det hänger på, Dovring & Hanssen – särlingar i nya böcker, Tvärvetenskapligt synsätt för mindre utsläpp, Framtidsskogens kvalitet, Ledamöter på ”korståg” i USA, En ny grön revolution Läs mer

SIFI-nytt nr 1-2010

SIFI:s första nyhetsbrev, internationella utblickar. Läs mer

Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat

Skogen har en viktig roll som koldioxidsänka men också en annan, sannolikt mer betydelsefull roll som utgångsmaterial för förnyelsebar och koldioxidneutral energi eller för att ersätta energiintensiva material som stål och betong. Läs mer

De areella näringarnas välgörare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. Detta är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer till Kungl. Skogs- och … Läs mer

Freja nr 6 2010

En exposé kring ett hösttema: litteratur om älgar. Funderingar kring förutsättningarna för att en text ska digitaliseras och få global … Läs mer

Freja nr 5 2010

Här handlar det främst om landskap och dess förändring liksom olika infallsvinklar på hur detta ska studeras. Tips om symposer … Läs mer

Freja nr 4 2010

Detta nummer handlar främst om bildresurser. Bilden som källa. KSLA:s bildresurser (främst porträttbilder, föremålsbilder och bilder av processer). Externa bildresurser. Dessutom några nya böcker från ANH. Läs mer

Vägval för den svenska skogssektorn

Sammanfattning av seminariet Vägval för den svenska skogssektorn som KSLA:s Kommitté för Internationella Skogsfrågor arrangerade hos KSLA den 26 maj 2010. Läs mer