Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

ANH:s nyhetsbrev nr 2 2010, Freja

Detta nummer tar upp litteratur om fiske och landskap och skogshistoriska resurser på nätet, i Sverige och i USA. Och … Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 1 2010, Freja

ANH:s första nyhetsbrev. Ur innehållet: Nya böcker om den agrara vetenskapens betydelse och om mat och livsmedel. Bibliotekets tidskrifter. Spännande miljöer. Aktiviteter vid ANH. Med mera. Läs mer

Nycklar till kunskap

Om människans bruk av naturen. Bokens 30 uppsatser beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att … Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 1 2010

”Vi håller på att såga av den gren vi sitter på”, Nätverk för skoglig omvärldsanalys och resursutveckling, Skogen svår nöt i kommande klimatavtal, Intensivodling ger betydligt mer skog– men det tar tid, Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst? Läs mer

Växtskyddsmedlens miljöpåverkan – idag och i morgon

År 1962 kom biologen Rachel Carson ut med boken ”Tyst vår”. I den beskrev Carson vad hon uppfattade som förödande effekter av användandet av dåtidens växtskyddsmedel. Risken fanns att insekterna utrotades och även fåglarna skulle dö – och därmed blev våren tyst. Våren har inte tystnat, men det finns fortfarande anledning att diskutera eventuella risker vid användningen av växtskyddsmedel. Läs mer

KSLAT 2009 –årgång 148

Här listas de KSLAT som publicerats under 2009. Läs mer

Konkurrenskraftigt lantbruk II

Sammanfattning av ett seminarium arrangerat av KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion i Skövde den 26 november 2009. Fokus: effektivitetens betydelse för att uppnå lönsamhet och resursbesparingar.
Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2007–2008

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Landet utanför

Om landskapsestetikens betydelse för den urbana människan och om den urbana människans betydelse för landet utanför staden. Läs mer

Konkurrenskraftigt lantbruk I

Sammanfattning av en konferens i Alnarp som KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion arrangerade den 17 september 2009 i samarbete med Partnerskap Alnarp. Fokus: produktivitetens betydelse för att uppnå lönsamhet och resurseffektivitet, med kopplingar till synbara fördelar för klimateffektiviteten Läs mer

Sida 22 av 38« Första...10...2021222324...30...Sista »