Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Börje Hanssen Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria

I den vetenskapliga världen är Börje Hanssen (1917–1979) idag i stort sett bara ett namn. Men hans namn förknippas med … Läs mer

Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt

I oktober 2009 anordnade KSLA det seminarium om vindkraften som presenteras i detta nummer av KSLAT. Seminariet belyste frågor om samhällsnytta och utveckling med fokus på hur dagens planering för vindkraftslokalisering går till, hur landskapsanalyser genomförs och vilka effekterna är på landskap, natur och kultur. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 2 2010

Visent – snart i en skog nära dig?, Svensk animalieproduktion i uppförsbacke, Gamla skogslexikon utgivna på nytt, Ökad precision i växtodlingen, Mindre risk för naturvårdskonflikter i skogen Konkurrensen om den odlade jorden, Många önskemål om framtidens skog, Svenska skogserfarenheter tas tillvara i Afrika Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 3 2010, Freja

Vårnummer som i trädgårdsmässans efterdyningar presenterar några spår av den trädgårdslitteratur som finns i ANH:s samlingar. Intervju med Mats Morell, … Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer

Svenskt skogslexikon

upstäldt av Axel Cnattingius Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då ”uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som … Läs mer

Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-lexicon

Av Magnus Henric Brummer. Nyutgivning av Sveriges första skogs- och jaktlexikon från 1789 med uppslagsord från Adel till Öwer-Jägmästare. Det … Läs mer

Svensk mosskultur

Mosskultur blev ett sätt att öka produktionen av brödsäd och kreatursfoder under en tid då det var svårt att få fram tillräckligt med livsmedel. Antologin ger liv åt en numera nästan bortglömd agrar verksamhet. Boken är slutsåld. Läs mer

Skogsskötselkommitténs Europaexkursion 2009

I april 2009 gjorde KSLA:s skogsskötselkommitté en tredagars studieresa till Danmark och Norra Tyskland för att diskutera de metoder och skogsbruksmodeller med kontinuerlig skogstäckning man har infört där.
Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 2 2010, Freja

Detta nummer tar upp litteratur om fiske och landskap och skogshistoriska resurser på nätet, i Sverige och i USA. Och … Läs mer