Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer

Svenskt skogslexikon

upstäldt av Axel Cnattingius Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då ”uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som … Läs mer

Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-lexicon

Av Magnus Henric Brummer. Nyutgivning av Sveriges första skogs- och jaktlexikon från 1789 med uppslagsord från Adel till Öwer-Jägmästare. Det … Läs mer

Svensk mosskultur

Mosskultur blev ett sätt att öka produktionen av brödsäd och kreatursfoder under en tid då det var svårt att få fram tillräckligt med livsmedel. Antologin ger liv åt en numera nästan bortglömd agrar verksamhet. Boken är slutsåld. Läs mer

Skogsskötselkommitténs Europaexkursion 2009

I april 2009 gjorde KSLA:s skogsskötselkommitté en tredagars studieresa till Danmark och Norra Tyskland för att diskutera de metoder och skogsbruksmodeller med kontinuerlig skogstäckning man har infört där.
Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 2 2010, Freja

Detta nummer tar upp litteratur om fiske och landskap och skogshistoriska resurser på nätet, i Sverige och i USA. Och … Läs mer

ANH:s nyhetsbrev nr 1 2010, Freja

ANH:s första nyhetsbrev. Ur innehållet: Nya böcker om den agrara vetenskapens betydelse och om mat och livsmedel. Bibliotekets tidskrifter. Spännande miljöer. Aktiviteter vid ANH. Med mera. Läs mer

Nycklar till kunskap

Om människans bruk av naturen. Bokens 30 uppsatser beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att … Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 1 2010

”Vi håller på att såga av den gren vi sitter på”, Nätverk för skoglig omvärldsanalys och resursutveckling, Skogen svår nöt i kommande klimatavtal, Intensivodling ger betydligt mer skog– men det tar tid, Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst? Läs mer

Växtskyddsmedlens miljöpåverkan – idag och i morgon

År 1962 kom biologen Rachel Carson ut med boken ”Tyst vår”. I den beskrev Carson vad hon uppfattade som förödande effekter av användandet av dåtidens växtskyddsmedel. Risken fanns att insekterna utrotades och även fåglarna skulle dö – och därmed blev våren tyst. Våren har inte tystnat, men det finns fortfarande anledning att diskutera eventuella risker vid användningen av växtskyddsmedel. Läs mer

Sida 22 av 39« Första...10...2021222324...30...Sista »