Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

KSLA-Nytt & Noterat nr 1 2010

”Vi håller på att såga av den gren vi sitter på”, Nätverk för skoglig omvärldsanalys och resursutveckling, Skogen svår nöt i kommande klimatavtal, Intensivodling ger betydligt mer skog– men det tar tid, Rennäringens framtid står på spel – varför är det så tyst? Läs mer

Växtskyddsmedlens miljöpåverkan – idag och i morgon

År 1962 kom biologen Rachel Carson ut med boken ”Tyst vår”. I den beskrev Carson vad hon uppfattade som förödande effekter av användandet av dåtidens växtskyddsmedel. Risken fanns att insekterna utrotades och även fåglarna skulle dö – och därmed blev våren tyst. Våren har inte tystnat, men det finns fortfarande anledning att diskutera eventuella risker vid användningen av växtskyddsmedel. Läs mer

KSLAT 2009 –årgång 148

Här listas de KSLAT som publicerats under 2009. Läs mer

Konkurrenskraftigt lantbruk II

Sammanfattning av ett seminarium arrangerat av KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion i Skövde den 26 november 2009. Fokus: effektivitetens betydelse för att uppnå lönsamhet och resursbesparingar.
Läs mer

Minnesord över ledamöter avlidna 2007–2008

Minnesorden utgör ett försök att teckna en helhetsbild av de senaste årens bortgångna ledamöter både som akademiledamöter och som personer. Läs mer

Landet utanför

Om landskapsestetikens betydelse för den urbana människan och om den urbana människans betydelse för landet utanför staden. Läs mer

Konkurrenskraftigt lantbruk I

Sammanfattning av en konferens i Alnarp som KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion arrangerade den 17 september 2009 i samarbete med Partnerskap Alnarp. Fokus: produktivitetens betydelse för att uppnå lönsamhet och resurseffektivitet, med kopplingar till synbara fördelar för klimateffektiviteten Läs mer

Strategi för att minska kadmiumbelastningen

Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark – livsmedel – människa. Sammanfattning av ett KSLA-seminarium den 15 oktober 2009 i samarbete med SLU/MAT21, Lantmännen Food R&D, SLU/Mark och miljö, LRF. Läs mer

KSLA-Nytt & Noterat nr 4 2009

Måltidsakademien belönade Columella, Linda Hedlund, ny ordförande i Skogsavdelningen, Olle Markgren, ny ordförande i Allmänna avdelningen, ”Nobelpris” i miljö till Anna Tibaijuka, Nya ledamöter har valts in, Priser och belöningar 2010, Dubbel reformering av metan och koldioxid Läs mer

Livsmedelstillsatser – risk och nytta

Sammanfattning av en konferens som KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folkhälsa arrangerade den 24 september 2009 i samråd med Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket och Sveriges Konsumenter. Syfte: att ge underlag till en vetenskapligt baserad och nyanserad diskussion om användningen av tillsatser det svenska livsmedelsutbudet. Läs mer

Sida 22 av 38« Första...10...2021222324...30...Sista »