Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Water and Agriculture

The main focus of this report from the Bertebos conference 2006, is on the problem of water use by agriculture – including agricultural productivity, the environment, how computer models can support decision-making, the main priorities during the process of handling the water and how to implement and evaluate the Scandinavian and Baltic dimension of the European Water Framework Directive. Läs mer

KSLAT 2006 – årgång 145

Här listas de KSLAT som publicerats under 2006. Läs mer

Socker i global handel, jordbruk och folkhälsa

Socker är föremål för debatt inom flera olika läger. Inom folkhälsan vill man skylla en del av överviktsproblematiken på en oönskat hög sockerkonsumtion. Inom andra kretsar vill man se en ökad global frihandel med socker, vilket skulle gagna många producenter i tredje världen och leda till sjunkande priser men sannolikt då också till en ökad sockerkonsumtion. Dessa och många fler aspekter av produktion, handel och konsumtion av socker diskuterades vid KSLAs konferens den 30 mars 2006 Läs mer

Avian influenza

This report gives the current knowledge of the background of the avian influenza virus and the spread of the virus and also discusses risk management and risk communication. Läs mer

Klimatet och skogen – KSLAT 9-2006

Kommittén för ”Klimatet och skogen” inrättades under 2002 och har verkat under närmare fyra år. I och med avlämnandet av föreliggande underlag till ett forskningsprogram så har kommittén fullgjort sina åtaganden. Ett fortsatt arbete med att utveckla och omforma programmet, samt att initiera dialoger med tänkbara finansiärer, genomförs bäst i en annan organisationsform än i en kommitté inom KSLA. I ett tänkt fortsatt arbete ligger bland annat att engagera lämpliga forskningsutförare och att omforma forskningsprogrammet till en eller flera forskningsansökningar. Läs mer

Water Framework Directive – WFD Implementation in a European Perspective

In this report focus is put on how some European countries implement the WFD and how the EU will treat the differences. Special emphasis is put on the characterisation process and to what extent this includes public participation. Läs mer

Efter oljetoppen

Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? Under ett par decennier med stabilt låga priser på olja pratades det … Läs mer

Det ekologiska valet – KSLAT 7-2006

Med konferensen Det ekologiska valet – påverkar det nästa generations hälsa? avsåg Ekologiskt Forum att belysa kunskapsfront och forskningsbehov när det gäller hälsoeffekter av ekologiska livsmedel med speciellt fokus på den yngre generationen. Vad vet vi om den ekologiska matens hälsoeffekter, och vad kan vi säga? Läs mer

Situationen i Sveriges hav och arbetet mot övergödning

Synen på arbetet mot övergödning förändras av en ny rapport av en grupp internationella havsforskare om situationen i haven runt Sverige. En av källorna till övergödning är lantbruket och för att belysa och diskutera konsekvenser för lantbrukets miljöarbete inbjöd KSLAs jordbruksavdelning till överläggningar och diskussion. Läs mer

Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880

Där idag några av Stockholms mest fashionabla Östermalmskvarter nu ligger, fanns under en stor del av 1800-talet en skola för … Läs mer

Sida 29 av 39« Första...1020...2728293031...Sista »