Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

KSLAT 2005 – årgång 144

Här listas de KSLAT som publicerats under 2005. Läs mer

Jakten på den gröna marknadskraften – KSLAT 1-2006

Med dagens miljösituation måste även naturens förmåga att ta hand om ekonomins miljöpåverkan, och återskapa avfall och utsläpp till förnybara resurser, inte bara förmågan att leverera råvaror, uppmärksammas. Följ med oss på jakten på framtidens styrmedel – denna skrift handlar om möjligheterna att skapa en grön marknadskraft till lantbrukets och landsbygdens fromma, men också till gagn för den hållbara storstaden, det ansvarstagande företagandet och en långsiktig samhällsekonomi. Läs mer

Kärlek, hälsa och mirakler

Om Ernst Westerlund, Storlien och Blomsterstigen. Författare: Kjell Lundquist.

Berg och jord kring Enaforsholm

Fjällkedjan och jordarterna kring Enaforsholm och deras bildning. Sambandet mellan bergarter, jordarter och växtlighet. Frostmark. Författare: Nils Nykvist.

Fiskar och fiske i Sverige

En faktaspäckad djupdykning bland fiskar och fiske i Sverige, sammanställd av KSLA:s fiskekommitté 2004. Läs mer

Forskning inom den gröna sektorn – KSLAT 13-2005

Nitton organisationer utarbetade under 2004 med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien(KSLA) som plattform ett gemensamt dokument med visioner för inriktning av och innehåll i den framtida forskningen och innovationsverksamheten inom den gröna sektorn. Dokumentet utgick från den gröna sektorns omfattande betydelse för landets välstånd nu och i framtiden, den gröna sektorns förmåga att förbättra välstånd och samtidigt utveckla ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt nuvarande FoU-verksamhetens status inom den gröna sektorn. Läs mer

Food and Wood for a Sustainable Future – KSLAT 12-2005

Preserving soil fertility is crucial for sustainable agriculture and forestry. The Foundation for Swedish Plant Nutrition Research (SV), associated with the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA), has been working with this in focus during its 50 years of activity. In order to manifest this, the conference Food and Wood for a sustainable Future – Challenges for Soil Fertility Management was organised. Läs mer

Grön bioteknik för framtidens odling – KSLAT 11-2005

I Plants for the Future presenterar EU-kommissionen och den europeiska bioteknikindustrin visionerna för den gröna sektorn fram till 2025. Vad innebär programmet för det svenska samhället – politiskt, vetenskapligt och industriellt – var frågan för seminariet Plants for the Future, a joint European Task Force på KSLA den 12 oktober 2005. Läs mer

Värdet av strömmande vatten – KSLAT 10-2005

Strömmande vatten har många värden och ofta är det konkurrens om denna naturresurs. Vattenkraften anses vara ett av de ”renaste” energislag. Å andra sidan är våra nationalälvar och återstoden av mindre, strömmande vattendrag mycket värdefulla för turism- och landsbygdsutveckling. Läs mer

Local and Regional Food – KSLAT 9-2005

The aim of the first European Conference on Local and Regional Food was to provide a forum for politicians, officials and representatives from the food production and processing industries to meet and discuss the future of local food. Läs mer