Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Så blev MTR – hur blir det med lönsamhet och konkurrenskraft i det svenska jordbruket? – KSLAT 24-2004

Reformeringen och tillämpningen av EUs nya jordbrukspolitik innebär starkt förändrade villkor för jordbruket. De senaste resultaten från WTO-förhandlingarna bidrar ytterligare till att förstärka den bilden. Läs mer

Odlingen, Naturen och Människan – KSLAT 23-2004

Påfallande ofta är budskapet att jordbrukets problem inte ensidigt eller ens i första hand beror på utnyttjandet av olika kemiska och tekniska hjälpmedel som den industriella utvecklingen ställt till förfogande. I stället är våra tillkortakommanden en spegling av den ursprungliga motsättningen mellan människa och natur. De lösningar som kan krävas för att komma tillrätta med allt som rör sig på modernäringens bakgård måste därför också utgå från denna allra mest grundläggande insikt. Läs mer

För mycket och för litet – barn och lantbruk i Sverige och i världen – KSLAT 22-2004

Det finns en konvention om Barnets Rättigheter, antagen av FN:s generalförsamling 1989, ratificerad av världens alla länder utom två (USA och Somalia). Den konventionen ålägger alla oss vuxna, att ta vårt ansvar för barnen och för att deras rättigheter respekteras. Så varför skulle just KSLA vara undantaget från det ansvaret? Läs mer

Översyn av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000–2006 – KSLAT 21-2004

Översyn av halvtidsutvärderingen av det pågående Miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000–2006, ett EU-program för stöd till insatser för miljövård och landsbygdsutveckling framför allt inom jordbruket Läs mer

Ekologiska ägg, tack? Vilket eko ger eko i hönsgården? – KSLAT 20-2004

Regelverket för ekologisk äggproduktion kräver alltmer av näringen i framtiden. Hur ska dessa krav mötas? Hur ska detta klaras av och vad tror vi att konsumenten ställer för krav på äggen i framtiden? Dessa och många andra frågor diskterades vid Ekologiskt Forums seminarium den 22 mars 2004 Läs mer

Skall vi ha någon livsmedelsproduktion i Sverige i framtiden? – KSLAT 19-2004

KSLA har sett det som angeläget att belysa utvecklingen och föra en diskussion om de framtida förutsättningarna för en livskraftig livsmedelsproduktion i landet. En del av denna diskussion var överläggningsämnet vid akademiens sammankomst den 15 april 2004: ”Skall vi ha någon livsmedelsproduktion i Sverige i framtiden?” Läs mer

Climate change and forestry in Sweden – a literature review – KSLAT 18-2004

This is a report from the “Climate and the Forest Committee”, appointed by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) to promote the interest of climate change issues among scientists and forest managers. The committee identified a need for a comprehensive literature review as a starting point for their work, culminating in this report. Läs mer

Ekologiskt Forum: Behövs en tredje aktionsplan för ekologisk produktion? – KSLAT 17-2004

Sammandrag av föredrag, grupparbeten och diskussion vid Ekologiskt Forum:s workshop den 2 mars 2004 med titeln Ekologiskt Forum: Behövs en tredje aktionsplan för ekologisk produktion? Läs mer

Kan fisk användas för utvärdering av vattenkvalitet inom EU:s vattendirektiv? – KSLAT 16-2004

Sammandrag av ett seminarium vid KSLA den 5 mars 2004 angående EU:s vattendirektiv (WFD=Water Framwork Directive), som ger riktlinjer för skydd av vatten inom EU. I utvärderingen av ekologisk status i vatten kommer fisk användas. Läs mer

Svenskt jordbruk i EU-25 – KSLAT 15-2004

KSLA:s kommitté för EU-frågor genomförde i februari 2004 en konferens som belyste det svenska jordbrukets och livsmedelssektorns ändrade förutsättningar på de nya marknaderna och med de öppna gränserna österut i och med att EU under 2004 fick flera nya medlemsstater, många från det forna östblocket. Läs mer

Sida 32 av 38« Första...1020...3031323334...Sista »