Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Kvävehushållning och kväveförluster – förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk – KSLAT 12-2004

Redovisning av ett projekt inom Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning med syftet att utifrån aktuell forskning samt tillgänglig kunskap och erfarenhet göra synteser och se vad som kan tillämpas i praktiken inom kvävehushållning i praktiskt jordbruk Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003, Kungl. Skogs och Lantbruksakademien – KSLAT 11-2004

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att till samhällets gagn främja och utveckla den gröna sektorn. Detta är en sammanställning av KSLA:s verksamhetsberättelse från 2003. Läs mer

Mat för livet eller dödlig diet? Om bra matvanor och säkra livsmedel – KSLAT 10-2004

Dagens samhälle bokstavligen översvämmas av snabbmatsställen, läskautomater och godiskiosker. Vem klarar stå emot? Sammanställning av en konferens vid KSLA den 5 november 2003 angående säkra matvanor och livsmedel Läs mer

Aktuella trämekaniska initiativ – 9-2004

Träakademien är ett projektarbete som initerats och drivs gemensamt av IVA och KSLA. Detta är en sammandrag av föredrag och diskussioner vid en sammankomst den 11 februari 2004 med utgångspunkt i den av europeiska sågverksunionen, CEI-Bois, nyligen genomförda analys och utredning ” The European Road Map for the Wood Products Industry”. Läs mer

Har jord- och skogsbruk en roll i framtidens kultur? – KSLAT 8-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussion vid akademisammankomsten den 23 december 2004 angående jord- och skogsbruk i ett kulturellt perspektiv. Vilka är drivkrafterna i politik och jordbrukets utveckling, utöver de rent ekonomiska? Läs mer

Ekologisk produktion med miljönytta – KSLAT 7-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid Ekologiskt Forum den 28 november 2003 under seminariet ”Ekologisk produktion med miljönytta” Läs mer

Framtida forskning inom den gröna sektorn – KSLAT 6-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid ett seminarium vid KSLA med syftet att diskutera de förslag till den kommande forskningspolitiska propositionen som en arbetsgrupp tagit fram efter sammankomsten vid KSLA den 12 december 2002 Läs mer

LBU-programmet, skogen och landsbygden – till vilken nytta? – KSLAT 5-2004

Sammandrag av föredrag och diskussion vid ett seminaruim vid KSLA angående utredningen ”I levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet” (SOU 2003:105), Läs mer

Jordbruk – ekologi – samhälle: finns en genuin konflikt mellan hållbarhet och lönsamhet? – KSLAT 4-2004

Jordbruket har två mål att arbeta mot: ekonomi respektive miljö. Överlevnaden hänger på ekonomin, det är den som är företagarens mål och måttstock. Anger miljön ramarna i form av olika bestämmelser, skatter och liknande? Om det är så, vad kostar då dessa begränsningar och hur påverkar de möjligheterna på marknaden? Läs mer

Ekologiskt Forum mönstrar köttet och marknaden – KSLAT 3-2004

I detta sammandrag av föredrag och diskussioner som hölls under Ekologiskt forum den 8 december 2003 behandlas den ekologiska köttmarknaden. Branschen kring ekologisk livsmedelsproduktion har alltid bestått av små aktörer, utan tydliga ledare. Det ställer krav på alla att hänga med i många olika sammanhang. Läs mer

Sida 34 av 39« Första...1020...3233343536...Sista »