Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Kan fisk användas för utvärdering av vattenkvalitet inom EU:s vattendirektiv? – KSLAT 16-2004

Sammandrag av ett seminarium vid KSLA den 5 mars 2004 angående EU:s vattendirektiv (WFD=Water Framwork Directive), som ger riktlinjer för skydd av vatten inom EU. I utvärderingen av ekologisk status i vatten kommer fisk användas. Läs mer

Svenskt jordbruk i EU-25 – KSLAT 15-2004

KSLA:s kommitté för EU-frågor genomförde i februari 2004 en konferens som belyste det svenska jordbrukets och livsmedelssektorns ändrade förutsättningar på de nya marknaderna och med de öppna gränserna österut i och med att EU under 2004 fick flera nya medlemsstater, många från det forna östblocket. Läs mer

Vem köper biologisk mångfald? Framtidens kommunikationsstrategier – KSLAT 14-2004

Konferens den 20 mars 2002 i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen angående hur man kan kommunicera frågor och problem kring nyttjandet och förvaltningen av biologisk mångfald Läs mer

Sigvard Andersson: En nyskapande forskar- och lärargärning i markfysik – KSLAT 13-2004

En skriftlig översikt över Sigvard Anderssons arbeten . Läs mer

Kvävehushållning och kväveförluster – förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk – KSLAT 12-2004

Redovisning av ett projekt inom Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning med syftet att utifrån aktuell forskning samt tillgänglig kunskap och erfarenhet göra synteser och se vad som kan tillämpas i praktiken inom kvävehushållning i praktiskt jordbruk Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003, Kungl. Skogs och Lantbruksakademien – KSLAT 11-2004

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att till samhällets gagn främja och utveckla den gröna sektorn. Detta är en sammanställning av KSLA:s verksamhetsberättelse från 2003. Läs mer

Mat för livet eller dödlig diet? Om bra matvanor och säkra livsmedel – KSLAT 10-2004

Dagens samhälle bokstavligen översvämmas av snabbmatsställen, läskautomater och godiskiosker. Vem klarar stå emot? Sammanställning av en konferens vid KSLA den 5 november 2003 angående säkra matvanor och livsmedel Läs mer

Aktuella trämekaniska initiativ – 9-2004

Träakademien är ett projektarbete som initerats och drivs gemensamt av IVA och KSLA. Detta är en sammandrag av föredrag och diskussioner vid en sammankomst den 11 februari 2004 med utgångspunkt i den av europeiska sågverksunionen, CEI-Bois, nyligen genomförda analys och utredning ” The European Road Map for the Wood Products Industry”. Läs mer

Har jord- och skogsbruk en roll i framtidens kultur? – KSLAT 8-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussion vid akademisammankomsten den 23 december 2004 angående jord- och skogsbruk i ett kulturellt perspektiv. Vilka är drivkrafterna i politik och jordbrukets utveckling, utöver de rent ekonomiska? Läs mer

Ekologisk produktion med miljönytta – KSLAT 7-2004

Sammanfattning av föredrag och diskussioner vid Ekologiskt Forum den 28 november 2003 under seminariet ”Ekologisk produktion med miljönytta” Läs mer