Rapporter RSS

Rapporter från våra kommittéer, arbetsgrupper och andra konstellationer, utredningar på uppdrag av akademien med mera.

Konkurrenskraftigt lantbruk I

Sammanfattning av en konferens i Alnarp som KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion arrangerade den 17 september 2009 i samarbete med Partnerskap Alnarp. Fokus: produktivitetens betydelse för att uppnå lönsamhet och resurseffektivitet, med kopplingar till synbara fördelar för klimateffektiviteten Läs mer

Strategi för att minska kadmiumbelastningen

Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark – livsmedel – människa. Sammanfattning av ett KSLA-seminarium den 15 oktober 2009 i samarbete med SLU/MAT21, Lantmännen Food R&D, SLU/Mark och miljö, LRF. Läs mer

Livsmedelstillsatser – risk och nytta

Sammanfattning av en konferens som KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folkhälsa arrangerade den 24 september 2009 i samråd med Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket och Sveriges Konsumenter. Syfte: att ge underlag till en vetenskapligt baserad och nyanserad diskussion om användningen av tillsatser det svenska livsmedelsutbudet. Läs mer

Att ”odla” entreprenörskap på landsbygden

För att bättre förstå vad som idag driver unga kvinnor och män att utveckla företag och verksamheter på landsbygden och därmed bättre kunna vaska fram de goda förebilderna, arrangerades den 17 september 2009 seminariet Att ”odla” entreprenörskap på landsbygden. Ett referat av Torbjörn Wennebro. Läs mer

Development and capacity building in the Albanian forestry sector

A travel report. Albania is now undergoing profound changes in ownership conditions of its forest resources and their management. The suggested areas of collaboration will be of importance for Albania, both in the immediate future as well as in a long-term perspective. Läs mer