SOLMED RSS

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m.
ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900

Jordbruket och skogsbruket genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I 27 artiklar presenteras denna omvandlings historia, en historia som bland annat innebar … Läs mer

Agriculture and forestry in Sweden since 1900

Geographical and historical studies Agriculture and forestry were dramatically transformed in the 20th century. In this anthology, eminent researchers present … Läs mer

De areella näringarnas välgörare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. Detta är berättelsen om 42 donatorer och deras donationer till Kungl. Skogs- och … Läs mer

Börje Hanssen Åter till Österlen – en tidig mikrohistoria

I den vetenskapliga världen är Börje Hanssen (1917–1979) idag i stort sett bara ett namn. Men hans namn förknippas med … Läs mer

Svenskt skogslexikon

upstäldt av Axel Cnattingius Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då ”uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som … Läs mer

Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-lexicon

Av Magnus Henric Brummer. Nyutgivning av Sveriges första skogs- och jaktlexikon från 1789 med uppslagsord från Adel till Öwer-Jägmästare. Det … Läs mer

Svensk mosskultur

Mosskultur blev ett sätt att öka produktionen av brödsäd och kreatursfoder under en tid då det var svårt att få fram tillräckligt med livsmedel. Antologin ger liv åt en numera nästan bortglömd agrar verksamhet. Boken är slutsåld. Läs mer

Nycklar till kunskap

Om människans bruk av naturen. Bokens 30 uppsatser beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att … Läs mer

Agrarhistoria på många sätt

28 studier om människan och jorden. Antologin, skriven av 31 författare med varierad vetenskaplig bakgrund, ökar vår kunskap om jorden, … Läs mer

Fårkonsulenter på 1700-talet

 Biografisk matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers schäferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736–64 Åren 1736–64 fanns på västgötska Höjentorp … Läs mer