SOLMED RSS

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m.
ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.

Millefolium, rölika, näsegräs

Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition. I mitten av 1300-talet, när svenskan var på väg att bli skriftspråk och ersätta … Läs mer

Den svenska fårskötselns äldre historia

– några kapitel ur Ull och ylle av Sven T. Kjellberg. Den svenska fårskötselns historia har blivit behandlad i en … Läs mer

Columella. Tolv böcker om lantbruk

En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket. Översättning från latinet av Sten Hedberg. Samt Liv, lantbruk och livsmedel i Columellas värld. Tolv … Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv med Plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogs- … Läs mer

Kartlagt land

Antologi med varierande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia, som bidrar till att öka förståelsen för såväl dagens landskap som det historiska. Boken är slutsåld. Läs mer

Från Pier de’Crescenzi till Albrecht Thaer

Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre boksamling. En bokhistorisk upptäcktsfärd där vi stiftar bekantskap med ett … Läs mer

Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880

Där idag några av Stockholms mest fashionabla Östermalmskvarter nu ligger, fanns under en stor del av 1800-talet en skola för … Läs mer