Remissammanställningar RSS

Här ställer vi samman akademiens avgivna remissvar årsvis.

Remissammanställning för 2007

Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2007. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2006 och som besvaras av KSLA 2007 sorteras in under 2007. Läs mer

Sida 2 av 212