Senaste nytt RSS

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- ochLantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är professor Rolf Björheden, professor Ljusk-Ola Eriksson, professor Annika Nordin, professor Jan Stenlid, samt civiljägmästare Carl-Gustaf Wachtmeister. Dessutom valdes professor Bjarni Sigurðsson in.
Läs mer

Boksläpp! Ömse sidor om vägen

Den 20 november samlas vi för att få veta mer skånska alléer och landskap uitfrån Patrik Olssons doktorsavhanding ”Ömse sidor om vägen”. Alléer presenteras från ett historiskt, kulturellt och biologiskt perspektiv, men också från en nutida synvinkel. Varför har den historiska allén ett intresse även idag? Läs mer

Rapporter från slam-workshops

Avloppsslam är en resurs i odlingen. Men hur fungerar kretsloppet egentligen? Slammet innehåller inte bara nyttigheter utan även oönskade ämnen som … Läs mer

Birgitta blir KSLA:s nya akademijägmästare

Jägmästare Birgitta Naumburg, 49, från Sollentuna har anställts som ny akademijägmästare efter Bo Carlestål som går i pension. Birgitta, som idag arbetar på Näringsdepartementet med regional tillväxtpolitik, kommer att tillträda i oktober. Läs mer

SLU och SIWI bjuder in till vattenseminarium hos KSLA

A tribute to the Stockholm Water Prize Laureate 2012, Director General Dr Colin J Chartres, International Water Management Institute (IWMI): Waters to be protected and utilized with care. August 28 at 8.30–11.30.
Läs mer

Invitation to Bertebos Prize Nomination

KSLA has the privilege of inviting prominent persons and organisations to propose candidates for The Bertebos Prize. The prize winner, who may be found in any country, should have carried out research of distinguished quality and (expected) practical use within the areas of Food, Agriculture, Ecology or Animal Health. Läs mer

Nytt nummer av KSLA Nytt!

Glad sommar önskar vi med nummer 2-2012 av KSLA Nytt & Noterat som går att ladda ner på denna hemsida – … Läs mer

Eko – ett ord i tiden

Ordet ekologi betyder ”läran om de levande organismerna i förhållande till sin omgivning”. Eko, som det ofta får heta i dag, … Läs mer

Åke Barklund officiellt avtackad

Torsdagen den 14 juni öppnade KSLA dörrarna för alla som ville komma och visa vår avgående VD Åke Barklund sin … Läs mer

Skogssällskapet prisar Torleif Ingelög

Akademiledamoten Torleif Ingelög har tilldelats Stiftelsen Skogssällskapets jubileumsutmärkelse på 50.000 kronor. Motiveringen lyder så: Torleif Ingelög har gjort skillnad En … Läs mer