Nyhetsarkiv:

Ekonomi

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser och Åkes blogginlägg. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Verksamhetsberättelse 2011 – KSLAT nr 3-2012

Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2011. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Läs mer