Bruce Åke [1444]

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Med.dr, professor emeritus vid Livsmedelsverket, akademiens vice preses perioden 2008–2011
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.