Carlsson Mårten [1219]

Invald 1978 i Jordbruksavdelningen
Professor em., agr.dr h.c. (NLH), agr.forst. dr h.c., agr.dr h.c. (Tartu, Kaunas), f. d. rektor vid SLU och NOVA, akademiens preses perioden 2004–2007
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.