Clason Åke [1412]

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agronom, f d lantbruksråd och förbundsdirektör, Allmänna avdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.