Fimmerstad Jan [1648]

invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agronom, ledamot av akademikollegiet
Du måste vara inloggad som ledamot för att ta del av all information.